Har du brug for en tolk?
Sygehuset eller lægen stiller en tolk til rådighed, hvis det er nødvendigt i forbindelse med din undersøgelse eller behandling.

Det er lægen, som sammen med dig vurderer, om der er brug for en tolk, og det er også lægen, der bestiller tolken, hvis lægen skønner det nødvendigt

Vær opmærksom på, at

  • Fortælle lægen, hvis du taler en speciel dialekt, så der kan tages højde for det, når tolken bliver bestilt.
  • Man ikke selv kan vælge sin tolk, hvis tolken skal betales af behandlingsstedet.
  • Det som hovedregel ikke er lovligt at anvende et barn under 18 år som tolk for en patient, med mindre der er tale om et akut og livstruende tilfælde. Det er i den sammenhæng ligegyldigt, hvilken relation barnet har til patienten. Det sker af hensyn til barnet og af hensyn til, at patienten skal sikres en korrekt tolkning af den sundhedsfaglige information.
  • Børn over 15 år må dog efter lægens konkrete vurdering godt anvendes som tolke i lette og uproblematiske tilfælde. Det er alene lægens afgørelse, i hvilke tilfælde barnet kan anvendes som tolk.

Klageadgang
Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (www.stps.dk) over beslutninger (afgørelser) om tolkebistand.

Fristen for at klage er fire uger, der som udgangspunkt bliver regnet fra den dag, hvor du modtog afgørelsen. Hvis du klager over, at regionen eller kommunen har undladt at træffe en afgørelse eller beslutning, som du mener, du har krav på, bliver klagefristen normalt regnet fra det tidspunkt, hvor du blev vejledt om din mulighed for at klage eller i øvrigt blev opmærksom på muligheden. Hvis du for eksempel vil klage over, at behandlingsstedet ikke tilbød dig en tolk, bliver klagefristen normalt regnet fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om, at du havde krav på en tolk.

Styrelsen kan i øvrigt – hvis der foreligger særlige grunde – behandle din klage efter de fire ugers udløb.

Patientombuddet kan i øvrigt, hvis der foreligger særlige grunde, behandle din klage efter de fire ugers udløb.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014.
  • Bekendtgørelse nr. 504 af 23.april 2015 om tolkebistand efter sundhedsloven.
  • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november