Anvendelse

Vanddrivende medicin bruges til flere forskellige ting:

  • Ved væskeophobning i kroppen i forbindelse med hjertesvigt
  • Til behandling af forhøjet blodtryk
  • Kronisk nyresygdom
  • Ved væskeophobning i ben grundet dårlige tilbageløb til hjertet.

Virkning

Vanddrivende medicin virker ved at øge udskillelsen af salte fra kroppen. Saltene trækker vand med ud af blodbanen og over i blæren og resultatet bliver, at der udskilles mere urin.

Tabet af salte i urinen kan være et problem, når du tager vanddrivende medicin. Specielt tabes meget af det salt, der hedder kalium. I langt de fleste tilfælde vil du derfor skulle have et supplerende salttilskud med kalium, når du tager vanddrivende medicin. Nogle typer af vanddrivende medicin har tilsat kalium (fx Centyl med Kaliumclorid). Ved andre typer (typisk furosemid og bumetanid) skal du tage en ekstra kaliumtablet sammen med de vanddrivende. Kaliumtabletterne hedder Kaleorid.

Eplenerone og spironolacton er specielle former for vanddrivende medicin, som holder på saltet kalium. Man siger, at de er kaliumbesparende. Det kan bruges i stedet for kaliumtilskud, men har også selvstændig virkning ved fx hjertesvigt.

Der er forskel på, hvor kraftigt de forskellige typer vanddrivende midler virker. Nogle af dem virker meget kraftigt, så du skal på toilettet flere gange de første timer, efter du har taget medicinen. Det gælder specielt for furosemid og bumetanid. Thiazid er mindre kraftigt virkende, men heller ikke helt så effektivt, hvis man ønsker at udskille meget væske.

Mulige bivirkninger

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og ses kun sjældent ved lave doser. Den vigtigste bivirkning er forstyrrelse i kroppens saltbalance. Derudover kan medicinen give hovedpine, svimmelhed, appetitløshed, kvalme og mundtørhed. Ved svære forstyrrelser i saltbalancen kan der komme sværere bivirkninger.

Særlige forholdsregler

Da den vanddrivende behandling kan give forstyrrelser i saltene i blodet, er det vigtigt at huske blodprøvekontrol med jævne mellemrum. Når du begynder med medicinen, og når der ændres på din medicin, er det særlig vigtigt.

Læs mere om vanddrivende medicin på Dansk Lægemiddel Informations hjemmeside

Præparater

Indholdsstoffer

Bumetanid
Eplerenon
Furosemid
Spironolacton
Thiazider

Eksempler på handelsnavne

Burinex
Bumetanid
Centyl
Diural
Eplerenon
Furix
Furosemid
Hexalacton
Hydromed
Inspra
Lasix
Spirix
Spiron

 

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte

STØT FORSKNINGEN I DAG