Isbryderordningen er en løntilskudsordning til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Formålet med ordningen er, at nyuddannede med funktionsnedsættelse får mulighed for at opnå erhvervserfaring indenfor deres fagområde og hjælp til indslusning på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren får ved hjælp af isbryderordningen et tilskud til medarbejderens løn. Tilskuddet kan ydes til såvel offentlige samt private job.

Der er forskellige kriterier som skal opfyldes for at ordningen kan benyttes. Du skal blandt andet have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed og uddannelsen skal berettige til optagelse i en A- kasse. Du har ikke opnået ansættelse 2 år efter uddannelsens afslutning, og du mangler erhvervserfaring indenfor det område, som din uddannelse kvalificerer til.

Kriterierne for at få tilskud efter isbryderordningen er nærmere beskrevet i Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.