Isbryderordningen er en løntilskudsordning til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Ordningen har til formål, at nyuddannede med funktionsnedsættelse får mulighed for at opnå erhvervserfaring indenfor deres fagområde og hjælp til indslusning på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren får ved hjælp af isbryderordningen et tilskud til medarbejderens løn. Tilskuddet kan ydes til såvel offentlige samt private job.

Der er forskellige kriterier som skal opfyldes for at ordningen kan benyttes.

De kriterier som skal være opfyldte for at få tilskud efter isbryderordningen er nærmere beskrevet i Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.