Fortrinsadgang betyder, at kvalificerede ansøgere, som på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har ret til at komme til ansættelsessamtale ved ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, ved bevilling til stadepladser mv. samt ved tilladelse til taxakørsel.

Hvis arbejdsgiver ikke ønsker at ansætte en kvalificeret ansøger, skal arbejdsgiveren sende en skriftlig redegørelse til jobcentret med henblik på en forhandling. Dette for at sikre, at der ikke sker fravalg til stillingen på grund af funktionsnedsættelsen.

Fortrinsadgang er beskrevet i Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Loven er beregnet til borgere med en varig og betydelig funktionsevne af fysiske eller psykiske årsager.