Når du får diagnosticeret en hjerte-kar-sygdom, har du både brug for viden om sygdom og behandling, anvisninger på, hvordan du kan hjælpe dig selv, samt støtte fra behandlere og pårørende

Jo mere viden du har – jo flere handlemuligheder åbner der sig ofte. Jo mere viden, overblik og kontrol du oplever at have over din situation, jo mindre belastet vil du ofte føle dig.
Derfor er det vigtigt, at du søger viden, hvor du kan komme til det, f.eks. på sygehuset, ved din egen læge, hos andre patienter og i Hjerteforeningen.

Viden

 • Om sygdom og behandling, og om hvordan du på længere sigt kan forebygge tilbagefald.
 • Om mulige konsekvenser af din sygdom på kort og på lang sigt – både fysisk, psykisk og socialt.
 • Om sociale rettigheder, muligheder og pligter.
 • Om sundhedssystemet: Hvor du skal gå hen, og hvilke aktører og personer, der kan tilbyde dig hvad –  og hvornår.
 • Om hvor du ellers kan finde støtte og rådgivning.
 • Om dig selv: Hvad er godt at gøre for min krop, mit humør, min dagligdag og for mine nærmeste i min nuværende situation?

Det er vigtigt, at du søger viden om handlemuligheder

Handlemuligheder

 • Redskaber til at blive en aktiv deltager i dit eget behandlings- og rehabiliteringsforløb.
 • Redskaber til at klare hverdagen med hjerte-kar-sygdom, herunder takle akutte og varige komplikationer til sygdom og behandling.
 • Redskaber til at takle de ofte voldsomme følelser og tanker, der kommer i forbindelse med den krise, som en hjerte-kar-sygdom kan udløse.
 • Redskaber til at ændre livsstil og planlægge fremtiden.

Støtte

 • Forståelse, opbakning og støtte fra familie, venner, omgangskreds og arbejdsplads.
 • Samvær og udveksling af erfaringer med andre personer med hjerte-kar-sygdom.
 • Rådgivning og støtte fra professionelle.

Støt vores arbejde for hjertepatienterne

Bliv støttemedlem hos Hjerteforeningen. Du bestemmer selv med hvilket beløb. Så bidrager du til vores daglige arbejde med at rådgive og vejlede hjertepatienter til et godt liv med hjerte-kar-sygdom