En ICD-enhed er en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

ICD betyder Implanterbar Cardioverter Defibrillator, hvilket betyder, at den er indopereret og kan afgive terapi og/eller stød (defibrillere) på hjertet for at genoprette normal hjerterytme.

 

Læs mere om ICD herunder

En ICD-enhed kan behandle hjertestop, der starter som en hurtig og farlig rytmeforstyrrelse fra hjertekamrene. Det kan den gøre på to måder:

  • Overtage hjerterytmen (Anti takykardi pacing eller ATP)
    ICD-enheden pacer hurtigere end rytmeforstyrrelsen og overtager derved hjerterytmen. Det kan oftest stoppe rytmeforstyrrelsen, så der ikke behøves et stød. Du kan ikke mærke, når ICD’en pacer, men du kan godt blive utilpas af selve rytmeforstyrrelsen
  • Give et elektrisk stød
    Det elektriske stød fra ICD-enheden nulstiller strømmen i hjertet og genopretter den normale hjerterytme. Hvis man ikke er besvimet af hjerterytmen, synes de fleste, det er meget smertefuldt, når ICD’en giver et stød i vågen tilstand. Nogen beskriver det som et kraftigt slag i brystet.

ICD figurSamtidig fungerer ICD-enheden som en almindelig pacemaker. Nogle gange kombineres en ICD-enhed med en biventrikulær pacemaker. Det kan være tilfældet, hvis du også har hjertesvigt og grenblok.

Du kan få tilbudt en ICD-enhed i forskellige situationer:

  • Hvis du har haft hjertestop eller en livstruende/farlig rytmeforstyrrelse fra hjertekamrene, og man ikke kan behandle eller fjerne årsagen til hjertestoppet eller rytmeforstyrrelsen. Årsagen kan fx være en akut blodprop i hjertet eller forgiftninger.

Hvis lægen vurderer, at du har øget risiko for at få hjertestop eller en livstruende rytmeforstyrrelse. Det er tilfældet ved:
o    Forskellige former for arvelig hjertesygdom fx Langt QT syndrom
o    Nogle former for kardiomyopati fx arytmogen højre ventrikel kardiomyopati
o    Ved hjertesvigt med svært nedsat pumpefunktion, der skyldes åreforsnævring i hjertet eller en tidligere blodprop i hjertet. Du skal derudover have symptomer på hjertesvigt og være i optimal medicinsk behandling for hjertesvigt
o    Ved yngre patienter med hjertesvigt med svært nedsat pumpefunktion uden kendt åreforsnævring i hjertet. Du skal derudover have symptomer på hjertesvigt og være i optimal medicinsk behandling for hjertesvigt. Inden behovet for behandling med ICD-enhed vurderes, forsøges det altid at behandle de eventuelle bagvedliggende sygdomme.

Se Hjerteforeningens film om ICD, hvor man følger en patient, der får skiftet sin defibrillator .

 

Operationen

ICD-enheden ligger under huden lige under kravebenet. ICD-enheden bliver indopereret på en operationsstue, hvor du først kommer op at ligge på et leje. Først får du lagt lokalbedøvelse, og derefter laver man et snit, hvor ICD-enheden skal ligge under huden. Derefter finder man det blodkar, hvor igennem ICD-ledningen bliver ført ned til hjertet. ICD-enheden er forbundet til hjertet med en ledning.  Den skrues fast i højre hjertekammer.

Hvis din ICD-enhed også skal fungere som en almindelig pacemaker eller en biventrikulær pacemaker, så vil der blive lagt mere end én ledning. Selve operationssåret bliver ofte syet med indvendige sting, som ikke skal fjernes, fordi trådene opløser sig selv. Under operationen vil lægen ofte kigge på blodkarrene og hjertet fra forskellige vinkler med røntgen, for at sikre sig at ledningen sidder rigtigt.

Du er vågen under operationen, men du vil blive tilbudt lidt beroligende og smertestillende, hvis du har brug for det.

Når ICD-enheden er korrekt placeret, skal den programmeres. Det foregår via et apparat, som placeres på huden over enheden. Herfra programmeres ICD-enhedens indstillinger, så den er tilpasset din rytmeforstyrrelse.

Operationen varer 1-3 timer, dog lidt længere for den biventrikulære pacemaker.
Tilbage på hjerteafdelingen må du gerne stå op, når du føler dig klar til det. Hjerterytmen overvåges som regel til næste dag, hvor det ligeledes undersøges, om defibrillatoren fungerer korrekt.

Operationen kan kompliceres med infektion og blødning. Derudover kan lægen komme til at stikke hul på lungen, da lungespidsen ligger lige ved siden af det blodkar, som ledningen skal igennem. Det betyder, at lungen falder en smule sammen (pneumothorax), men som oftest folder lungen sig ud igen af sig selv. Nogen gange kan det kræve, at der lægges et dræn.

Den første måned efter operationen må du ikke løfte din arm på den opererede side over skulderniveau. Dette for ikke at lave træk på ledningerne og såret. Derefter er der ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet.

 

At leve med en ICD-enhed

Hvis du får stød fra din ICD-enhed, så skal du kontakte det center, hvor du går til kontrol. Hvis du får et eller to stød, og du i øvrigt har det godt, så kan du vente med at ringe til næste hverdag. Hvis du får flere stød, eller du har det dårligt, så skal du ringe 112. Efter et stød vil man ofte anbefale, at din ICD-enhed skal aflæses på det center, hvor du går til kontrol. I enkelte tilfælde har patienter oplevet, at de får et stød fra ICD-enheden, som de ikke skulle have haft. Dvs. at ICD-enheden giver et stød, uden at der har været en livstruende rytmeforstyrrelse.

ICD-enheder kan blive forstyrret af elektronisk støj. Almindeligt forbrugsudstyr er ufarligt (fx mikrobølgeovne). Mobiltelefoner bør dog holdes mindst 15 cm fra ICD-enheden, dvs. du bør ikke have din mobiltelefon i brystlommen nær ICD-enheden.

Ved brug af en del medicinsk udstyr må der tages forholdsregler, fx ved ultralyd og strålebehandling. MR-scanning kan med nyere ICD-enheder foretages uden problemer men kræver omprogrammering af ICD-enheden og kan ikke lade sig gøre på alle hospitaler

Det er meget almindeligt, at der kommer en psykisk reaktion, efter at du har fået en ICD-enhed. Nogle føler angst eller utryghed – andre at humøret svinger. En god hjælp i en sådan situation er at tale med andre, fx familie og venner om de følelser, du har. Nogle hospitaler arrangerer møder, hvor du kan tale med andre. Du kan også få hjælp i Hjerteforeningens rådgivningscentre og i Hjerteforeningens ICD-klub.

ICD-patienter går til kontrol med jævne mellemrum, hvor ICD’ens og batteriets status kontrolleres. Når batteriet løber tør for strøm, så skal du opereres igen. Så skifter man hele den gamle ICD-enhed ud med en ny (men genbruger de(n) gamle ledninger. Du får udleveret et ICD-kort, som du altid bør bære på sig. De fleste ICD-patienter har også en boks, der hvert døgn kan videresende information fra ICD-enheden derhjemme til det center, hvor du har fået indopereret  ICD-enheden.

En ICD kan ikke holde liv i hjertet for altid. Når hjertet en gang ad åre bliver træt og slidt, vil det ikke længere reagere på impulserne fra ICD-enheden. Det vil sige, at hjertet holder op med at slå, og man dør på samme måde som mennesker uden ICD-enheder. Man kan altid afprogrammere/fjerne stødfunktionen fra ICD’en, hvis du ønsker det, men man opererer sjældent ICD’en ud, da det er forbundet med stor risiko.

Se vores patientklub ICD-klubbens hjemmeside

Se længere nede, hvad der gælder for motion til ICD-patienter.

 

Få vores webinar om livet med ICD

Klik herunder på play og få vores webinar om livet med en ICD.

 

 

Hvor lang tid holder min ICD?

Hvor lang tid holder min pacemaker eller ICD?

Det varierer meget, hvor lang tid batteriet i en pacemaker og ICD holder. Det afhænger blandt andet af, hvor meget du har behov for at bruge din pacemaker, det vil sige om den skal stimulere hele tiden eller blot overvåge, at der ikke kommer langsom puls.

I gennemsnit holder en pacemaker ca. 10 år og en ICD mellem 5-10 år. Der kan være stor forskel på de forskellige fabrikater. Producenterne arbejder på at lave batterier, der holder længere

Hvornår er det tid til at udskifte min pacemaker eller ICD? 

Ved kontroller af pacemakeren i ambulatoriet aflæser vi, hvor meget batteritid der er tilbage. Når der er cirka et halvt år tilbage, aftaler du tid til at få skiftet din pacemaker. De fleste patienter med ICD’er er tilkoblet fjernovervågning med en hjemmemonitor. På denne måde kan hospitalet løbende kontrollere ICD’ens aktivitet.

Elektronik og din ICD
Kørekort
Motion og ICD

 

 

Vil du lære at genoplive?

Tag et hjerteredderkursus gratis hos Hjerteforeningen.

TAG KURSUS