Nogle hjertekarsygdomme kan være arvelige. At en sygdom er arvelig vil sige, at den er knyttet til en ændring i generne (arvemassen).

Mere end 524.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom og hjerte-kar-sygdom er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Mange familier vil derfor opleve at én i familien fejler noget med hjertet. Når det sker, kan det skyldes flere årsager. I sjældne tilfælde kan hjerte-kar-sygdommen skyldes en genfejl eller mutation. Denne genfejl kan i nogle tilfælde være arvelig, og der vil være tale om en arvelig hjerte-kar-sygdom. Det anslås at 50-60.000 danskere har en arvelig hjertesygdom.

Du kan læse om de enkelte arvelige sygdomme her (eksternt link)

arvelighed

Arvelige anlæg er ikke altid lig med sygdom

Når en hjerte-kar-sygdom ligger i generne, så betyder det, at flere medlemmer i samme familie kan udvikle samme hjerte-kar-sygdom. Er der tale om en arvelig hjerte-kar-sygdom, vil de sygdomsbærende gener ofte arves af ca. halvdelen af børnene.

Selv om man bærer arveanlæg for en sygdom, er det ikke sikkert, at sygdommen udvikler sig. Det kan dog være en fordel at vide, om der er symptomer, man skal være opmærksom på, eller om man bør gøre en særlig indsats for at undgå at blive syg. Derfor er der god grund til, at nære slægtninge lader sig undersøge, hvis der er konstateret en arvelig hjerte-kar-sygdom i familien.