Den nye sundhedsaftale rummer en stribe gode elementer, men der er stadig plads til forbedring, bl.a. i forhold til konkretisering, mener landets næststørste patientorganisation, Hjerteforeningen, der repræsenterer knap 124.000 medlemmer.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Dagens længe ventede sundhedsaftale er et godt skridt i den rigtige retning, men der er dog meget lidt konkret i aftalen, mener Hjerteforeningens adm. direktør, Anne Kaltoft.

Den nye sundhedsaftale er et godt første skridt på vejen. Vi glæder os over, at der er stort fokus på kronisk syge, herunder hjertepatienter. Vi forventer os bl.a. rigtig meget af tiltaget med de nye nærhospitaler. Det er vores forventning, at mange af de jævnlige kontroller for hjertepatienter kan foretages på nærhospitalerne, så patienterne kan undgå unødigt lange køreture og i stedet blive undersøgt på et hospital i nærområdet. Men det er vigtigt, at der medfølger ressourcer i form af mennesker, og at kvaliteten af behandlingen er i top. På nuværende tidspunkt er der jo allerede udbredt lægemangel på mange af landets hospitaler, så det er vigtigt med fokus på dette punkt, siger Anne Kaltoft.

Det er også rigtig positivt, at man vil arbejde på at ensarte den behandling, som patienterne får i de enkelte kommuner. Lige nu er der alt for stor ulighed i sundhedsvæsenet, bl.a. med alt for store forskelle kommunerne imellem i forhold til behandlingen. Samtidig noterer vi os også, at der fremover vil komme større fokus på uligheden i bl.a. hjerte-kar-sygdom, siger Anne Kaltoft.

Glæder sig over fokus på telemedicin

Hjerteforeningen glæder sig også over det øgede fokus på telemedicin og hjemmemonitorering, hvor patienterne kan blive i de trygge omgivelser i hjemmet og stadig være medicinsk overvåget, så der løbende kan ændres i medicinen eller behovet for hjælp.

Der er mange gode intentioner i aftalen, men det springende punkt er, hvordan aftalen konkret udmøntes. Vi synes, den virker lidt ukonkret på mange områder, og vi stiller os derfor gerne til rådighed for det arbejde, der skal ske i forhold til udmøntningen af aftalen. Vi er også skuffede over, at der ikke blev plads til strammere regler i forhold til alkohol og tobak. Vi havde gerne set en aldersgrænse for køb af alkohol på 18 år og en gradvis indførelse af et forbud mod køb af cigaretter. Vi håber derfor stærkt på, at disse elementer vil komme med i en senere aftale, siger Anne Kaltoft.