Forside > > Støt os > Har du styr på arv og testamente? > Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hjerteforeningen får mange spørgsmål om arv og oprettelse af testamenter. Her er en oversigt over nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Er dit spørgsmål ikke iblandt, så tøv ikke med at kontakte chefjurist Ann Marie Panduro på telefon 33 66 99 00. 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

I dit testamente tager du stilling til, hvem der skal arve dig, og hvad de skal arve. Hvis du ikke opretter et testamente, bestemmer arveloven, hvordan din arv bliver fordelt. Læs mere her.

Hvem er mine legale arvinger?

Hvis du ikke opretter et testamente, bestemmer arveloven, hvordan din arv bliver fordelt. Dine arvinger efter arveloven er først og fremmest din ægtefælle og dine børn, men dine øvrige slægtninge kan også komme i betragtning som arvinger. Læs mere her.

Hvad er tvangsarv, og hvem er mine tvangsarvinger?

Din ægtefælle og dine børn er tvangsarvinger efter arveloven. Tvangsarven udgør 1/4 af din formue. Er du gift og/eller har børn, kan du altså frit disponere over 3/4 af din formue i et testamente. Du kan også begrænse tvangsarven til dine børn, så de hver maksimalt arver 1 million kroner. 

Er du ikke gift og har du ingen børn, kan du frit disponere over hele din formue i et testamente. Arvinger i 2. og 3. arveklasse er ikke tvangsarvinger. 

Hvad er boafgift, hvem skal betale, og hvor stor er boafgiften?

Boafgift kaldes også arveafgift. Det er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af størrelsen på den arv, som du efterlader dig og af, hvordan du er relateret til dine arvinger. 

Hjerteforeningen er som en række andre organisationer med et almenvelgørende formål helt fritaget for betaling af boafgift af arv. Det betyder, at al arv, som tilfalder Hjerteforeningen, går ubeskåret til Hjerteforeningens arbejde. Ægtefæller er også helt fritaget for at betale boafgift af arv. Afdødes nærmeste betaler en boafgift på 15 %. Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25 %. 

Er det dyrt og besværligt at oprette et testamente?

Der gælder ingen faste takster for advokatens salær for at oprette et testamente. Advokatsalæret afhænger først og fremmest af, hvor meget tid advokaten skal bruge. Der kan det godt betale sig, at du er velforberedt, inden du kontakter en advokat.  

Hvis du på forhånd har forberedt dig på en række af de spørgsmål, som en advokat vil stille, er det i langt de fleste tilfælde ganske enkelt og ligetil for en advokat at oprette dit testamente og dermed heller ikke særligt dyrt. Du kan eventuelt kontakte et par advokater og bede om et tilbud, inden du beslutter, hvem du vil vælge. Udgiften til et testamente er ofte lille i forhold til den tryghed, du får ved at vide, at du har sikret dine arvinger eller den sag, som du holder af. Bestil vores gratis testamenteguide, og læs mere

Vælger du at betænke Hjerteforeningen i dit testamente, hjælper vi med at betale for advokaten. Du kan ringe til Hjerteforeningens chefjurist Ann Marie Panduro på telefon 33 66 99 00 og få hjælp til at finde en advokat i dit nærområde. 

Hvordan bliver arven brugt, hvis Hjerteforeningen er betænkt?

Din fremtidige støtte går til Hjerteforeningens mange aktiviteter for hjertepatienter såsom forskning i hjertesygdomme, hjælp og støtte på vores telefoniske rådgivning, Hjertelinjen, og vores rådgivningscentre samt oplysning til alle om, hvad man selv kan gøre for at undgå hjertesygdomme. Hvis du har særlige ønsker til, hvordan Hjerteforeningen skal anvende din arv, kan du skrive det ind i dit testamente. Du kan f.eks. vælge, at arven øremærkes til forskning i hjertesygdomme. Hjerteforeningen har gennem de seneste 15 år støttet dansk hjerteforskning med mere end 400 millioner kroner. Det betyder, at halvdelen af den danske hjerteforskning er økonomisk afhængig af Hjerteforeningen alene. Læs mere her.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Faktisk er det en rigtig god idé, at du indimellem overvejer, om dit testamente nu også stadig afspejler, hvem, du ønsker, skal arve efter dig. Det kan også være, at din livssituation ændrer sig, hvilket medfører, at dit testamente skal ændres. 

Hvordan er jeg sikker på, at mit testamente ikke forsvinder eller bliver væk?

Det er en god idé, at du får dit testamente registreret hos notaren i byretten, uanset om det er et nyt testamente eller et testamente, som du har fået foretaget nye rettelser i. En notar er en person i skifteretten, der bekræfter din underskrift af testamentet og opbevarer en kopi af dit testamente i deres arkiv. Det sikrer, at skifteretten får kendskab til dit testamente, når de skal behandle dit bo. Den originale version af dit testamente opbevarer du sammen med dine andre personlige papirer.

Skal mine arvinger underrettes om mit testamente - og hvad hvis det er Hjerteforeningen?

Et testamente er helt og holdent en privat sag, så du afgør selv, om du vil fortælle nogen om dit testamente, og hvor meget du vil fortælle. Er Hjerteforeningen indsat som arving, vil vi meget gerne vide besked, så vi kan takke dig for den store tillid, som du viser os med din fremtidige støtte. Vi sørger også for, at du løbende bliver informeret om Hjerteforeningens arbejde, så du ved, hvad din støtte går til. Du bestemmer dog helt selv, om du vil indvie Hjerteforeningen i dine planer.

Er det rigtigt, at jeg kan betænke Hjerteforeningen, uden at det koster mine øvrige arvinger noget?

Ja, hvis du ikke har børn eller andre arvinger i nærmeste led men ønsker at betænke f.eks. en nevø eller niece, kan det afgiftsmæssigt være en fordel også at testamentere et beløb til Hjerteforeningen. Du kan vælge at testamentere 30 % til Hjerteforeningen mod, at Hjerteforeningen betaler boafgiften (arveafgiften) for din nevø eller niece, der arver de resterende 70 %. Derved modtager Hjerteforeningen et beløb samtidigt med, at din nevø eller niece får det samme eller endda et højere beløb, end hvis han/hun selv havde betalt boafgiften. Det skyldes, at boafgiften for en niece eller nevø er 36,25 % – derved kan det svare sig for dem at afgive 30 % til Hjerteforeningen. Vi er fritaget for at betale boafgift, og skal derfor blot betale afgiften af de 70 %, som niecen/nevøen arver. Læs mere her.

Hvordan får jeg tilskud til advokatregningen?

Vi oplever, at mange gerne vil støtte os gennem arv. Og i Hjerteforeningen er vi meget taknemmelige for bidrag i alle størrelser, der alle er med til at gøre en forskel for danske hjertepatienter.

Vælger du at betænke Hjerteforeningen i dit testamente, kan du få dækket op til 5.000 kr. af advokatsalæret. For at opnå tilskuddet skal følgende opfyldes:

  • Faktura udstedes og sendes til Hjerteforeningen af advokat (eller jurist med ansvarsforsikring)
  • Kopi af notarpåtegnet testamente sendes til Hjerteforeningen
  • Testamentet må ikke indeholde betingelser for, at Hjerteforeningen kan modtage arven.

Vi arbejder med nogle særligt betroede midler, og de skal selvsagt gå til vores primære formål: forskning, patientstøtte og forebyggelse. Derfor skal der være tale om en reel betænkning for, at Hjerteforeningen kan yde tilskud til advokatsalæret. Hjerteforeningen gør opmærksom på, at du er skattepligtig af tilskuddet.

Arv redder menneskeliv
I Hjerteforeningen arbejder vi for at bekæmpe hjertesygdom, men vi kan ikke vinde kampen uden støtte fra danskerne. Den støtte kommer bl.a. fra månedlige bidrag men også fra testamenter – alle bidrag er med til at gøre en forskel for danske hjertepatienter.

Kontakt os med spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til arv og testamente eller gerne vil have hjælp til at finde en advokat i dit nærområde. Du kan sende en mail til os på arv@hjerteforeningen.dk eller ringe til os på 33 66 99 00.

Hvordan behandler Hjerteforeningen mine oplysninger, hvis Hjerteforeningen er betænkt i mit testamente?

Når du vælger at betænke Hjerteforeningen i dit testamente, modtager Hjerteforeningen ofte en kopi af dit testamente fra din advokat sammen med fakturaen for advokatsalæret.  

I den forbindelse behandler Hjerteforeningen de regnskabsmæssige bilag iht. bogføringslovens forpligtelser, ligesom vi sender dig et takkebrev med oplysninger fra Hjerteforeningen.  

Vores behandlingshjemmel til den løbende kontakt med dig er GDPR Art. 6(1)(f) "legitim interesse", og du har derfor til enhver tid retten til at frabede dig fremtidige henvendelser fra os.  

Vi behandler dine oplysninger så længe din sag om testamente er igangværende eller indtil Hjerteforeningen bliver informeret om, at Hjerteforeningen ikke længere er betænkt i testamentet samt iht. supplerende lovgivning, fx bogføringsloven.  

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder på www.hjerteforeningen.dk/persondatapolitik 

Hvilken rådgiver skal jeg vælge til oprettelse af mit testamente?

Det er en privat sag at oprette et testamente og derfor også et personligt valg af finde en rådgiver. For at hjælpe dig på vej har vi her samlet fem gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal vælge en rådgiver til oprettelse af et testamente:

  1. Du bør vælge en rådgiver, som er specialist i familie- og arveret
  2. Din rådgiver skal være ansvarsforsikret
  3. Du skal have personlig og individuel rådgivning
  4. Du kan undersøge, om der er mulighed for at få indledende gratis og uforpligtende rådgivning.  
  5. Du bør aldrig betale for testamentets oprettelse på forhånd - men først når du har set og er enig i indholdet.

Hvis du ønsker hjælp til at finde en advokat i dit nærområde, er du velkommen til at kontakte os på 33 66 99 00 eller arv@hjerteforeningen.dk.

Er Hjerteforeningen en del af samarbejdet Det Gode Testamente?

Ja, det er vi. Det Gode Testamente er et fællesskab mellem 44 velgørende organisationer med forskellige interesseområder. Organisationerne er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. Hjerteforeningen er med i dette samarbejde, da vi mener, at det er vigtigt, at danskerne skriver testamente samt kender til muligheden for at tilgodese en velgørende organisation gennem arv.

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)