Hvem arver dig?

Hvis du ikke opretter et testamente, bestemmer arveloven, hvordan din arv bliver fordelt.

Dine arvinger efter arveloven er først og fremmest din ægtefælle og dine børn, men dine øvrige slægtninge kan også komme i betragtning som arvinger. 

Hvis du kun efterlader dig en ægtefælle, arver ægtefællen det hele. Efterlader du dig kun børn, arver de det hele.

Efterlader du dig både ægtefælle og børn, arver ægtefællen den ene halvdel og børnene den anden halvdel. Er du hverken gift eller har børn, kan du frit råde over hele din formue i dit testamente, da du ingen tvangsarvinger har. 

Hvis du ikke opretter et testamente, bliver din arv fordelt efter arvelovens regler, som forklaret nedenfor.  

 

De tre arveklasser 

  1. arveklasse er dine børn, børnebørn osv. samt din ægtefælle.
    Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.
  2. arveklasse er dine forældre og deres børn, børnebørn osv.
    Er der ingen arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse.
  3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn men ikke deres børnebørn.

Hvis du ønsker en anden fordeling, end arveloven foreskriver, så skal du oprette et testamente. Det gælder også, hvis du ønsker at betænke andre personer og/eller organisationer, som står dit hjerte nært.  

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)