hvidlog

Hvad er hvidløg

 • Hvidløg er en løgplante og indgår som en del af en varieret kost med grøntsager
 • Indholdsstofferne i hvidløg spænder bredt over mange vitaminer og mineraler. 

Typisk anvendelse

 • Kan virke bakteriedræbende og dermed antiinflammatorisk, og kan derved mindske dannelsen af plak i arterierne.
 • Kan udvide karrene og dermed være med til, at sænke blodtrykket
 • Kan nedsætte produktionen af kolesterol og dermed sænke total kolesterolet
 • Kan sænke LDL-kolesterol i blodet
 • Kan hæve HDL-kolesterol i blodet
 • Kan sænke triglycerider i blodet
 • Kan virke blodfortyndende (antikoagulerende)

Forskningen viser 

 • En række studier viser en positiv effekt af hvidløg i både fermenteret og pulveriseret form på især blodtryk og total kolesterol. Størstedelen er studierne er lavet på raske og meget få studier har undersøgt hvidløgs virkning på hjerte-kar-patienter, der findes derfor ikke dokumentation nok, til at kunne anbefale hvidløgstilskud til hjerte-kar-patienter.
 • Fermenteret hvidløg er snittet hvidløg lagt i en lage af vand, eddike eller alkohol i mindst 2 uger. Fermenteret hvidløg forkortes som FHE.
 • I størstedelen af studierne undersøges fermenteret hvidløgsekstrakt (FHE) i enten kapselform eller som dråber.
 • Studier med pulveriseret tørret hvidløg har ligeledes vist at have en positiv effekt. Virkningen er dog beskeden.
 • Ved både fermenteret og tørret hvidløg ses en effekt hos raske og patienter med i forvejen forhøjede værdier i forhold til fx blodtryk, triglycerider og LDL- og total-kolesterol.

Sådan virker hvidløg

 • Alliin: stoffet der bliver til allicin, når et fed hvidløg knuses eller på anden måde går i stykker.
 • Allicin: svovlholdigt stof, som giver den skarpe hvidløgslugt. Dette stof er meget ustabilt og omdannes til mere stabile di-allyl sulfider, som evt. kan sænke fedtindholdet i blodet og måske har en antiinflammatorisk effekt.
 • S-allyl-cysteine (SAC): Dannes i de fermenterede produkter, som menes at hæmme dannelsen af kolesterol.
 • Ukendt mekanisme, som evt. virker karudvidende og på den måde kan sænke blodtrykket.

Dosis

 • Den dosis, der er anvendt i studierne, varierer fra 250 mg til 6.000 mg om dagen. For hvidløgspulver ligger dosis fra 300 mg/dag til 2.400 mg/dagen. Dog ligger dosis oftest på omkring 1.200-2.400 mg/dag.
 • Hvidløgstilskud i Danmark er registreret både som kosttilskud og som naturlægemiddel. Dosis og indhold er i disse meget forskellige.
 • Da det endnu ikke er klarlagt hvilke virksomme stoffer i hvidløg der har en evt. effekt, er det ikke muligt at give en anbefaling.

Bivirkninger

 • Allicin som er det svovlholdige og dermed et af de lugtgivende stoffer kan ud over den generende skarpe ånde efter indtagelse give irritation i fordøjelseskanalen. Derfor kan der hos nogle mennesker ses overfølsomhed for allicin i form af mavesmerter.
 • Hos nogle mennesker ses også kløe hvis stoffet kommer i kontakt med huden. Dette skulle ikke være tilfældet med fermenteret hvidløgsekstrakt i det allicin her er omdannet til andre mere stabile sulfider.

Bør ikke anvendes ved

 • For en sikkerhedsskyld anbefales det, at man ca. en uge inden og en uge efter eventuel operation skal stoppe med at spise hvidløg pga. en eventuel blodfortyndende virkning.
 • Hvidløg bør heller ikke anvendes ved anvendelse af proteasehæmmere (HIV-patienter). Her er der risiko for interaktioner.

Interaktion

 • Der ses ikke en større risiko for en øget blødning hos patienter, der tager blodfortyndende medicin. Det vides dog ikke om hvidløg kan have en interaktion i den komplekse mekanisme af flere forskellige blodfortyndende medikamenter.

 

 

Referencer