Forside > > Sygdomme > Behandling > Defibrillator (ICD-enhed)

Defibrillator (ICD-enhed)

En ICD-enhed er en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

ICD betyder Implanterbar Cardioverter Defibrillator, hvilket betyder, at den er indopereret og kan afgive terapi og/eller stød (defibrillere) på hjertet for at genoprette normal hjerterytme.

8 ting, du skal vide om ICD’ere

 1. Omkring 1.200 danskere får hvert år indopereret en ICD
 2. Omkring 800 danskere får hvert år justeret eller udskiftet deres ICD
 3. ICD’en indopereres under huden lige under kravebenet. Operationen varer typisk 1-3 timer og patienten er vågen imens.
 4. ICD’en overtager hjerterytmen eller giver elektrisk stød. Stødet nulstiller strømmen i hjertet og genopretter den normale rytme.
 5. Hvornår ICD bliver aktiveret afhænger af din diagnose som patient
 6. Du kan få tilbudt en ICD, hvis du har øget risiko for at få eller har haft et hjertestop eller en livstruende og farlig rytmeforstyrrelse fra hjertekamrene, og man ikke kan behandle eller fjerne årsagen.
 7. ICD’en skal jævnligt kontrolleres og udskiftes efter cirka 5-10 år, når batterierne løber tør for strøm.
 8. Du kan godt træne med din ICD uden komplikationer, men det afhænger af din diagnose som patient.

Kilde: Hjerteforeningen, hjertetal.

ICD’ere kan behandle hjertestop

En ICD-enhed kan behandle hjertestop, der starter som en hurtig og farlig rytmeforstyrrelse fra hjertekamrene. Det kan den gøre på to måder:

 • Overtage hjerterytmen (Anti takykardi pacing eller ATP) ICD-enheden pacer hurtigere end rytmeforstyrrelsen og overtager derved hjerterytmen. Det kan oftest stoppe rytmeforstyrrelsen, så der ikke behøves et stød. Du kan ikke mærke, når ICD’en pacer, men du kan godt blive utilpas af selve rytmeforstyrrelsen
 • Give et elektrisk stød Det elektriske stød fra ICD-enheden nulstiller strømmen i hjertet og genopretter den normale hjerterytme. Hvis man ikke er besvimet af hjerterytmen, synes de fleste, det er meget smertefuldt, når ICD’en giver et stød i vågen tilstand. Nogen beskriver det som et kraftigt slag i brystet.

Samtidig fungerer ICD-enheden som en almindelig pacemaker. Nogle gange kombineres en ICD-enhed med en biventrikulær pacemaker. Det kan være tilfældet, hvis du også har hjertesvigt og grenblok.

 

Hvornår kan jeg få en ICD?

Du kan få tilbudt en ICD-enhed i forskellige situationer:

 

Efter hjertestop

Hvis du har haft hjertestop eller en livstruende/farlig rytmeforstyrrelse fra hjertekamrene, og man ikke kan behandle eller fjerne årsagen til hjertestoppet eller rytmeforstyrrelsen. Årsagen kan fx være en akut blodprop i hjertet eller forgiftninger.

 

Ved øget risiko

Hvis lægen vurderer, at du har øget risiko for at få hjertestop eller en livstruende rytmeforstyrrelse.

Det er tilfældet ved:

 • Forskellige former for arvelig hjertesygdom fx Langt QT syndrom
 • Nogle former for kardiomyopati fx arytmogen højre ventrikel kardiomyopati
 • Ved hjertesvigt med svært nedsat pumpefunktion, der skyldes åreforsnævring i hjertet eller en tidligere blodprop i hjertet. Du skal derudover have symptomer på hjertesvigt og være i optimal medicinsk behandling for hjertesvigt
 • Ved yngre patienter med hjertesvigt med svært nedsat pumpefunktion uden kendt åreforsnævring i hjertet. Du skal derudover have symptomer på hjertesvigt og være i optimal medicinsk behandling for hjertesvigt. Inden behovet for behandling med ICD-enhed vurderes, forsøges det altid at behandle de eventuelle bagvedliggende sygdomme.

Operationen

ICD-enheden ligger under huden lige under kravebenet. ICD-enheden bliver indopereret på en operationsstue, hvor du først kommer op at ligge på et leje. Først får du lagt lokalbedøvelse, og derefter laver man et snit, hvor ICD-enheden skal ligge under huden. Derefter finder man det blodkar, hvor igennem ICD-ledningen bliver ført ned til hjertet. ICD-enheden er forbundet til hjertet med en ledning.  Den skrues fast i højre hjertekammer. Hvis din ICD-enhed også skal fungere som en almindelig pacemaker eller en biventrikulær pacemaker, så vil der blive lagt mere end én ledning. Selve operationssåret bliver ofte syet med indvendige sting, som ikke skal fjernes, fordi trådene opløser sig selv. Under operationen vil lægen ofte kigge på blodkarrene og hjertet fra forskellige vinkler med røntgen, for at sikre sig at ledningen sidder rigtigt. Du er vågen under operationen, men du vil blive tilbudt lidt beroligende og smertestillende, hvis du har brug for det. Når ICD-enheden er korrekt placeret, skal den programmeres. Det foregår via et apparat, som placeres på huden over enheden. Herfra programmeres ICD-enhedens indstillinger, så den er tilpasset din rytmeforstyrrelse. Operationen varer 1-3 timer, dog lidt længere for den biventrikulære pacemaker. Tilbage på hjerteafdelingen må du gerne stå op, når du føler dig klar til det. Hjerterytmen overvåges som regel til næste dag, hvor det ligeledes undersøges, om defibrillatoren fungerer korrekt. Operationen kan kompliceres med infektion og blødning. Derudover kan lægen komme til at stikke hul på lungen, da lungespidsen ligger lige ved siden af det blodkar, som ledningen skal igennem. Det betyder, at lungen falder en smule sammen (pneumothorax), men som oftest folder lungen sig ud igen af sig selv. Nogen gange kan det kræve, at der lægges et dræn. Den første måned efter operationen må du ikke løfte din arm på den opererede side over skulderniveau. Dette for ikke at lave træk på ledningerne og såret. Derefter er der ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet.  

At leve med en ICD-enhed

Hvis du får stød fra din ICD-enhed, så skal du kontakte det center, hvor du går til kontrol. Hvis du får et eller to stød, og du i øvrigt har det godt, så kan du vente med at ringe til næste hverdag. Hvis du får flere stød, eller du har det dårligt, så skal du ringe 112. Efter et stød vil man ofte anbefale, at din ICD-enhed skal aflæses på det center, hvor du går til kontrol. I enkelte tilfælde har patienter oplevet, at de får et stød fra ICD-enheden, som de ikke skulle have haft. Dvs. at ICD-enheden giver et stød, uden at der har været en livstruende rytmeforstyrrelse.

ICD-enheder kan blive forstyrret af elektronisk støj. Almindeligt forbrugsudstyr er ufarligt (fx mikrobølgeovne). Mobiltelefoner bør dog holdes mindst 15 cm fra ICD-enheden, dvs. du bør ikke have din mobiltelefon i brystlommen nær ICD-enheden.

Ved brug af en del medicinsk udstyr må der tages forholdsregler, fx ved strålebehandling. MR-scanning kan med nyere ICD-enheder foretages uden problemer men kræver omprogrammering af ICD-enheden og kan ikke lade sig gøre på alle hospitaler

Det er meget almindeligt, at der kommer en psykisk reaktion, efter at du har fået en ICD-enhed. Nogle føler angst eller utryghed – andre at humøret svinger. En god hjælp i en sådan situation er at tale med andre, fx familie og venner om de følelser, du har. Nogle hospitaler arrangerer møder, hvor du kan tale med andre. Du kan også få hjælp i Hjerteforeningens rådgivningscentre og i Hjerteforeningens ICD-klub.

ICD-patienter går til kontrol med jævne mellemrum, hvor ICD’ens og batteriets status kontrolleres. Når batteriet løber tør for strøm, så skal du opereres igen. Så skifter man hele den gamle ICD-enhed ud med en ny (men genbruger de(n) gamle ledninger. Du får udleveret et ICD-kort, som du altid bør bære på sig. De fleste ICD-patienter har også en boks, der hvert døgn kan videresende information fra ICD-enheden derhjemme til det center, hvor du har fået indopereret  ICD-enheden.

En ICD kan ikke holde liv i hjertet for altid. Når hjertet en gang ad åre bliver træt og slidt, vil det ikke længere reagere på impulserne fra ICD-enheden. Det vil sige, at hjertet holder op med at slå, og man dør på samme måde som mennesker uden ICD-enheder. Man kan altid afprogrammere/fjerne stødfunktionen fra ICD’en, hvis du ønsker det, men man opererer sjældent ICD’en ud, da det er forbundet med stor risiko.

Hvor lang tid holder min pacemaker eller ICD?

Det varierer meget, hvor lang tid batteriet i en pacemaker og ICD holder. Det afhænger blandt andet af, hvor meget du har behov for at bruge din pacemaker, det vil sige om den skal stimulere hele tiden eller blot overvåge, at der ikke kommer langsom puls.

I gennemsnit holder en pacemaker ca. 10 år og en ICD mellem 5-10 år. Der kan være stor forskel på de forskellige fabrikater. Producenterne arbejder på at lave batterier, der holder længere.

 

Hvornår er det tid til at udskifte min pacemaker eller ICD? 

Ved kontroller af pacemakeren i ambulatoriet aflæser vi, hvor meget batteritid der er tilbage. Når der er cirka et halvt år tilbage, aftaler du tid til at få skiftet din pacemaker. De fleste patienter med ICD’er er tilkoblet fjernovervågning med en hjemmemonitor. På denne måde kan hospitalet løbende kontrollere ICD’ens aktivitet.

Elektronik og din ICD

Hvordan skal du forholde dig til elektronik, når du har en pacemaker og/eller ICD?

 

Induktionskomfur

Din pacemaker bliver ikke påvirket, når du sætter dine gryder i kog på et induktionskomfur.  Selv om en kogeplade med induktion indeholder et svagt magnetisk felt, forstyrrer det ikke din pacemaker. Teoretisk er der en mulighed for, at de tændte magneter kan påvirke pacemakerens funktion, men studier har vist, at det ikke er noget praktisk problem. Firmaerne bag induktionskomfuerne tager dog alle forbehold i brugsanvisningen, når de fx skriver: “Hvis du har fået indopereret en pacemaker, skal du holde din overkrop på en afstand af mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, mens de er tændt.” Der er ingen grund til at være ekstra opmærksom som pacemakerbærer, men generelt bør du dog holde din overkrop mere end 30 cm fra en gryde, der er i kog, hvad enten det er med induktion eller anden varmemetode.

 

Nøgle-løse startsystemer

Du kan trygt køre i bil med nøgle-løse startsystemer. Det udgør ingen risiko for pacemakerbærere. Ifølge nogle bilforhandlere kunne nøgleløse-systemer til biler udgøre en risiko for pacemakerbærere. Bilforhandlere mente, at antennesystemet i biler, der kan låses op og køres uden nøgle, udgjorde en risiko for personer, der har fået indopereret en pacemaker. De måtte eksempelvis ikke komme nærmere end 22 centimeter på systemets syv antenner, lød advarslen. Dansk Cardiologisk Selskabs Arbejdsgruppe for Arytmi og Pacemakerbehandling har undersøgt, hvorvidt de nøgleløse-systemer er farlige for pacemakerbærere. De konkluderer, at der ingen er risiko ved anvendelse at disse nøgleløse-systemer. Dette er bekræftet af pacemaker-producenterne, oplyser arbejdsgruppen.

 

Tablet, fx iPad

Generelt bør patienter med en pacemaker/ICD passe på med meget kraftige magneter over deres pacemaker/ICD, men magneterne i en tablet, fx en iPad, er ikke særlige stærke og man skal være ualmindeligt uheldig for lade en tablet ligge lige præcis over ens ICD, mens den burde give et stød. Hvis en ICD eller pacemaker påvirkes af en magnet, vil det under alle omstændigheder kun være midlertidigt i den tid magneten er lige ovenpå ICD´en/pacemakeren.

 

Våbendetektorer i lufthavne

Våbendetektorerne er ufarlige for dig at gå igennem, men kan reagere på metallet i din pacemaker/ICD. Medbring derfor dit pacemaker/ICD kort når du skal ud at flyve.

Kørekort

ICD-patienter kan genoptage kørsel allerede 3 måneder efter et stød. Det samme gælder for de patienter, der har fået anlagt en ICD efter alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Før i tiden skulle ICD-patienter vente i 6 måneder, før de kunne køre bil. Til gengæld  kan patienter med erhvervskørekort ikke opretholde eller erhverve et erhvervskørekort, hvis der er fundet grund til at tilbyde en ICD.

Seneste vejledning er fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra august 2017. Spørg din kardiolog, hvis du er i tvivl om reglerne for kørekort i forbindelse med din hjertesygdom.

Motion og ICD

De fleste ICD-patienter kan sagtens træne uden komplikationer

En stor del af ICD-patienter er utrygge ved at være fysisk aktive af frygt for, at ICD-enheden bliver aktiveret. Selv om denne frygt kan være reel, kan størstedelen af ICD-patienter træne uden komplikationer. Faktisk tyder studier på, at fysisk aktive ICD-patienter har det både fysisk og psykisk bedre end inaktive; de oplever færre diagnoserelaterede indlæggelser, ligesom de har færre tilfælde af uhensigtsmæssig ICD-aktivitet (stød).

Som ICD-patient er der nogle ting, du skal være opmærksom på, som kan hjælpe dig med at opnå større tryghed, når du starter med træning.

 

Hvordan er din ICD indstillet?

Afhængigt af din diagnose og generelle situation vil din ICD-enhed være indstillet individuelt med hensyn til, hvornår ICD-enheden bliver aktiv. Den nedre grænse for hvor højt din puls skal nå, før ICD-enheden aktiveres, vil oftest være sat så højt, at den ikke kan opnås – selv under hårdt arbejde.

Afhængigt af hvad der er årsagen til, at du har fået en ICD, kan der være stor forskel i både ICD-enhedens indstillinger og i din generelle træningsevne. Hvis du for eksempel har hjertesvigt eller har haft en blodprop i hjertet, kan dit hjertes pumpekapacitet være mindsket, hvilket kan påvirke din træningskapacitet.

 

Din medicin

Noget medicin kan påvirke din arbejdsevne. Fx betablokkere, som aflaster dit hjerte ved at mindske din maksimale puls og dermed din arbejdskapacitet. Mange der er vant til at træne og har været i god fysisk form føler, at selvom de træner med en hård belastning, kan de ikke opnå tidligere ydeevne da medicinen hæmmer præstationen.

 

Din fysiske form

Hvis du tidligere har været i god fysisk form, skal du være opmærksom på, at du bør bygge forsigtigt op mod dit tidligere træningsniveau, da dette – afhængigt af programmeringen – kan medføre en risiko for ICD-aktivering. Hvis du ikke har trænet så meget før, er der en risiko for, at du undervurderer din egen formåen, overtolker kroppens normale reaktioner på motion og dermed ikke træner så hårdt, som du kan og bør.

Generelt for alle tilfælde kan det siges, at sundhedsfordelene ved at motionere er så store, at alle bør være fysisk aktive, såfremt tilgangen til træningen er fornuftig.

 

Hvordan skal du træne?

For ICD-patienter er det specielt vigtigt at tage sig tid til en grundig og gradvis opvarmning og nedkøling, hvor belastningen og intensiteten gradvist øges ved opvarmning og sænkes ved nedkøling. Dette er vigtigt for at mindske stress på hjertekarsystemet og dermed mindske risikoen for arytmier og ICD-aktivering.

En sikker måde at træne på er at starte stille og roligt ud i forhold til din nuværende fysiske form. Træningsformen er ligegyldig og kan være gang/løb, cykling og meget andet. Et generelt eksempel på en træningssession kunne være:

Opvarmning – 10 minutter med stigende intensitet fra rolig til mere rask aktivitet. Til sidst i opvarmningen skal du have lidt sved på panden og være let forpustet. Borg ~12.
Hovedtræning –  20 minuter moderat til hård aktivitet. Her skal du sætte tempoet i vejret. Du skal op over snakkegrænsen, hvor sætninger bliver afbrudt af vejrtrækninger. Borg ~14-16.
Nedkøling – 10 min. Sæt tempoet langsomt ned igen gradvist over rask til rolig aktivitet således, at du får styr på vejrtrækningen og pulsen kommer roligt ned.
Når du kommer i bedre form og bliver mere tryg ved din træning, bør du gradvist øge din træningsbelastning i hovedtræningen op mod Borg 16-17, og samtidig bør du tilstræbe langsomt at øge træningens varighed.

 

Hvad skal jeg undgå?

Som ICD-patient er der nogle træningsformer, du bør undgå.
I de første 4 uger efter operationen bør du undgå tunge løft, undgå yderpositioner i den opererede side, undlade at hænge i ribber og lignende.

Derudover bør du som ICD-patient undgå kontaktsport såsom karate, boksning og lignende, hvor der er risiko for slag og stød på ICD-enheden.

Har du spørgsmål om din hjertekarsygdom og motion, kan du kontakte Hjerteforeningens rådgivning på 70 25 00 00.