Pårørende

Som pårørende til en hjertesyg kan din hverdag være fuld af bekymring, stress, angst og tunge tanker.

At miste

Sorg er en del af det at leve og knytte sig til andre mennesker. Læs her om at miste og få gode råd.

Angst

Angst er en meget udbredt reaktion blandt mennesker, der har fået konstateret en hjerte-kar-sygdom.

Depression

Selvom depression nogle gange omtales som lidt af ”en folkesygdom”, er depression bestemt noget, du skal tage alvorligt.

Psykologhjælp

Læs her om psykologbehandling med offentligt tilskud og andre tilskud til psykologbehandling.

Viden, handlemuligheder og støtte

Når du får diagnosticeret en hjerte-kar-sygdom, har du både brug for viden om sygdom og behandling, anvisninger på, hvordan du kan hjælpe dig selv, samt støtte fra behandlere og pårørende.