GIV LIV

Hjertesygdom

Hjertesygdom

 • Endokarditis kan med fordel behandles med tabletter

  Tabletbehandling med antibiotika til hjerteklapinfektion er ligeså godt som intravenøs behandling og reducerer indlæggelsestiden.

 • Samtaleark baner vej for individuelt fokus i rehabilitering

  Master i rehabilitering Claudia Pilpel Mercebach har i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle udviklet et samtaleark, som hjertepatienter udfylder som forberedelse til samtaler om rehabilitering.

 • Sådan kommer flere i rehabilitering

  Hvad fremmer og hæmmer deltagelse i hjerterehabilitering? Forskningscenter VIVE peger særligt på fire indsatser, der kan bidrage til, at flere patienter deltager.

 • Behov for øget fokus på yngre kvinders risiko for hjertesygdom

  Smerter i brystet er langt det hyppigste symptom på en blodprop i hjertet hos både yngre kvinder og mænd. Men hos en del af de yngre kvinder mistolkes symptomerne.

 • Mental sundhed og hjertesygdom hænger sammen

  Et stort litteraturstudie fra Statens Institut for Folkesundhed konkluderer, at god mental sundhed beskytter mod udvikling af hjertesygdom.

 • Iskæmisk hjertesygdom – kan overvægt være en fordel?

  Hvad er op og ned i debatten om sammen-hængen mellem fedme, hjertesygdomme og dødelighed? Det har læge og ph.d. Aziza Azimi fra Hjertemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital kigget nærmere på i et nyt, dansk registerstudie. Hør resultaterne.