GIV LIV

Rehabilitering

 • Flere skal deltage i hjerterehabilitering

  Kun hver anden hjertepatient deltager i rehabilitering, og vi ved ikke præcist hvorfor. Det skal nu undersøges i et nyt projekt, der sætter fokus på samarbejdet mellem sektorer – eller manglen derpå – samt om mere individuelle indsatser kan gøre en vigtig forskel for patienterne.  

 • Fire konkrete forslag skal holde folk fysisk aktive

  Når træningstilbuddet i det kommunale sundhedscenter løber ud, er det svært for mange at fortsætte på egen hånd. Projektet ”Aktive Fællesskaber” har set på både udfordringer og løsninger og er nu klar til at teste fire konkrete idéer, der skal gøre det nemmere for folk at træde ind ad døren til de lokale foreningstilbud.

 • Markante forskelle mellem kommunerne på, hvor meget borgerne bevæger sig

  I nogle kommuner er andelen af borgere, der løber, dyrker holdboldspil eller går til gymnastik, tre gange større end i andre kommuner, viser undersøgelsen Danmark i Bevægelse fra Syddansk Universitet.

 • Bliv klogere på fremtidens digitale patienter

  Fremtidens hjertepatienter bliver meget mere digitale, og tele-rehabilitering vinder for alvor frem ovenpå en pandemi, der har holdt folk langt væk fra lægehuse og sundhedscentre. Men hvilke konsekvenser har det?
  Det og meget mere kan du få indsigt i på Hjerteforeningens Sundhedskonference 2021.

 • Mænd med rejsningsproblemer vil gerne tale om det

  Rejsningsproblemer opleves som et tabu mellem mænd og sundhedsprofessionelle. Imidlertid har mændene et stort behov for at tale om det – og det gælder, hvad enten du er læge, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Bare du lægger ud, siger mændene i en ny dansk undersøgelse.

 • Hjertesvigtspatienter bør tilbydes palliation fra starten

  En intervention med et palliativt tilbud til hjertesvigtspatienter fra diagnosetidspunktet gjorde, at patienterne ikke følte sig alene med deres eksistentielle problemer, og det kan forebygge angst og depression.

 • Når love og regler bliver en del af at være hjertesyg

  Bliver man ramt af hjertesygdom i den erhvervsdygtige alder, skal man ikke kun lære sin sygdom og behandling at kende. Man skal også forholde sig til sygedagpenge og regler i forhold til arbejde og jobcenter.

 • Social ulighed i sundhed for personer med åreforkalkning i benene

  12 ugers kommunal rehabilitering til personer med åreforkalkning i benene forbedrer gangdistance, fysisk aktivitetsniveau, kost og livskvalitet. Alligevel tilbydes patientgruppen ikke rehabilitering.

 • Rehabilitering i eget hjem skal give tryghed og ro til patienter med atrieflimren

  Telerehabilitering skal i en randomiseret undersøgelse give patienter med atrieflimren en større sygdomsforståelse og større tryghed. Patientuddannelse, videokonsultationer og muligheden for optagelse af hjerterytmen i hjemmet skal forebygge akutte indlæggelser.

 • Forældre til hjertesyge børn har ligesom barnet brug for støtte

  At få et hjertesygt barn er overvældede. En ny rapport undersøger, ud fra et forældreperspektiv, hvor de største udfordringer og behov for støtte ligger, og giver forslag til hvordan den støtte kan gives.