GIV LIV

Rehabilitering

 • Yoga kan give en positiv effekt hos patienter med atrieflimren

  Yoga og andre mind-body-interventioner, der påvirker forholdet mellem krop og sind, kan lindre nogle psykiske og fysiske effekter i forbindelse med atrieflimren. Det viser et af de første videnskabelige litteraturstudier på området. En af forskerne bag, Signe Stelling Risom, kan dog ikke love, at det virker for alle.

 • Rehabilitering til klapopererede kan reducere genindlæggelser

  Antallet af genindlæggelser kan reduceres indenfor det første år efter en klapoperation ved at tilbyde patienterne et rehabiliteringsforløb.

 • Pårørende til hjertestopoverlevere føler sig usynlige og ensomme

  Det er vigtigt at tænke familien ind i rehabilitering af hjertestopoverlevere, fordi de pårørende skal kunne agere støtte og sparring for overleveren samtidig med, at de har egne særskilte behov, viser forskningsprojekt.

 • Rehabilitering skal ses som en samarbejdsproces

  Ny hvidbog i rehabilitering skal danne grundlag for at udvikle rehabiliteringspraksis i Danmark. En af forfatterne håber, at fagprofessionelle vil tage anbefalingerne om rehabiliteringspraksis til sig.

 • Hvorfor falder borgere fra i kommunal hjerterehabilitering?

  Selv at ville klare træningen eller at få logistikken til at gå op med arbejde, familie og rehabilitering, er blot nogle eksempler på årsager til frafald i hjerterehabilitering.

 • Henvisning til rygestop på 30 sekunder – virker det?

  Når sundhedspersonalet har for travlt til at bruge 3-5 minutter på at spørge rygende borgere, om de vil henvises til et rygestoptilbud – virker det så, hvis samtalen kun tager 30 sekunder?

 • Økonomisk belønning virker på rygestop

  Økonomisk belønning er en vej til at få fat i rygere med kortere uddannelse og er et godt rekrutteringsmiddel til rygestopkurser.

 • Flere anerkender screeningsbehov for angst og depression

  Mens vi flittigt måler på blodtryk og kolesterol, og taler om kost, motion og rygning i hjerterehabiliteringen, har det knebet med at screene for symptomer på angst og depression. Men en ny bevægelse er på vej – igangsat af ildsjæle og hjulpet af monitorering.

 • Nyt screeningsværktøj kan skabe bedre dialog om angst og depression

  Valideringen af et nyt screeningsværktøj kan bane vejen for at opdage langt flere hjertepatienter med symptomer på angst og depression, fordi det bliver nemmere at tale om det, der er svært.

 • Næsten halvdelen af hjertesvigtspatienter henvises ikke til hjerterehabilitering

  Et registerstudie viser, at selvom andelen af patienter med hjertesvigt, der henvises til træningsbaseret hjerterehabilitering, er steget markant siden 2010, henvises kun godt halvdelen. Henvisningsandelen afhænger i høj grad af socioøkonomiske og kliniske faktorer.