GIV LIV

Rehabilitering

 • Seksuel sundhed i hjerterehabilitering indtager kommunerne

  I Albertslund Kommune har man lavet en struktureret indsats, hvor borgere i hjerterehabilitering får rådgivning om seksuel sundhed. Læs her om erfaringer med indsatsen, og hvordan den startede op.

 • Fast opfølgning efter lungeemboli udbredes til hele landet

  Et struktureret nationalt opfølgningstilbud efter lungeemboli er blevet taget godt imod af både patienter og fagpersoner ved afprøvning i en pilottest. Opfølgningstilbuddet skal nu udbredes til hele landet.

 • Den farvede streg på hospitalsgulvet burde føre hele vejen hjem til patientens dagligstue

  Forsker og forebyggelsesekspert peger på, at rehabiliteringen har pressede vilkår i Danmark, og at vores viden om, hvor vi skal sætte ind, er afgørende for de løsninger, som vi skal skabe.

 • Hverdagen er særlig svær for yngre hjertestopoverlevere

  Kognitive og følelsesmæssige vanskeligheder gør det svært for især yngre med familie og et travlt job at vende tilbage til hverdagslivet efter et hjertestop, viser en ph.d. afhandling. Screening for kognitive og følelsesmæssige vanskeligheder under indlæggelsen kan give en god indikation på hvilke patienter, der senere hen vil opleve vanskeligheder.

 • Hjertepatienter har udfordringer med at vende tilbage til arbejdet

  Mange hjertepatienter – især hjertesvigtpatienter – har svært ved at vende godt og stabilt tilbage til arbejdet. For at lykkes kræver det en større indsats, der har fokus på den del af rehabiliteringen, der drejer sig om hjertepatienternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det konkluderer ny forskning.

 • Kognitiv adfærdsterapi har effekt på psykisk belastning og genindlæggelser

  Kognitiv adfærdsterapi i grupper som supplement til traditionel hjerterehabilitering medførte en reduktion af de psykiske belastninger og færre genindlæggelser blandt to grupper hjertepatienter. Det viser et nyt studie.

 • Yoga kan give en positiv effekt hos patienter med atrieflimren

  Yoga og andre mind-body-interventioner, der påvirker forholdet mellem krop og sind, kan lindre nogle psykiske og fysiske effekter i forbindelse med atrieflimren. Det viser et af de første videnskabelige litteraturstudier på området. En af forskerne bag, Signe Stelling Risom, kan dog ikke love, at det virker for alle.

 • Rehabilitering til klapopererede kan reducere genindlæggelser

  Antallet af genindlæggelser kan reduceres indenfor det første år efter en klapoperation ved at tilbyde patienterne et rehabiliteringsforløb.

 • Pårørende til hjertestopoverlevere føler sig usynlige og ensomme

  Det er vigtigt at tænke familien ind i rehabilitering af hjertestopoverlevere, fordi de pårørende skal kunne agere støtte og sparring for overleveren samtidig med, at de har egne særskilte behov, viser forskningsprojekt.

 • Rehabilitering skal ses som en samarbejdsproces

  Ny hvidbog i rehabilitering skal danne grundlag for at udvikle rehabiliteringspraksis i Danmark. En af forfatterne håber, at fagprofessionelle vil tage anbefalingerne om rehabiliteringspraksis til sig.