Hovedadresse
Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K

Telefon
70 25 00 00
Mandag-torsdag 9:00-16:00
Fredag 9:00-15:00

E-mail til hovedpostkasse
post@hjerteforeningen.dk

Henvendelser vedr. Fagnet
Kontakt udviklingskonsulent Karen Brun
Kbrun@hjerteforeningen.dk

Henvendelser vedr. Hjerteforeningens Rådgivning
Har du spørgsmål vedr. Hjerteforeningens rådgivningstilbud eller Rådgivningens tilbud til kommunerne kontakt din nærmeste Rådgivning

Rådgivning Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
raadgivningodense@hjerteforeningen.dk

Rådgivning Århus
Jægergårdsgade 64-66
8000 Aarhus C
raadgivningaarhus@hjerteforeningen.dk

Rådgivning København
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
raadgivningkoebenhavn@hjerteforeningen.dk