Fagnet er for medlemmer af Hjerteforeningens Faglige Netværk og alle andre, der ønsker at holde sig fagligt ajour på hjerte-kar-området


Om Fagnet

Fagnet er målrettet fagfolk, der arbejder inden for hjerte-kar-området. Hjerteforeningen har oprettet Fagnet med et ønske om at bidrage til en styrket praksis til gavn for alle landets hjerte-kar-patienter og deres pårørende.

På Fagnet kan fagfolk finde ny og vedkommende viden og holde sig fagligt ajour. Indholdet på Fagnet er primært målrettet sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter på sygehuse, i kommuner, i almen praksis og andre steder, hvor sundhedsprofessionelle møder patienter og pårørende.

Det er samtidig intentionen, at andre faggrupper også oplever Fagnet som relevant. Emnefeltet er bredt og omfatter behandling, rehabilitering, ernæring, fysisk aktivitet og mental sundhed.

Det primære indhold på Fagnet er artikler, der stiller ny forskning til rådighed på en relevant og nærværende måde. Desuden er ønsket at udbrede kendskabet til Hjerteforeningens mange tilbud og initiativer.

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Fagnet, kan du tilmelde dig her.


Om Hjerteforeningens Faglige Netværk

Hjerteforeningens Faglige Netværk er åbent for alle, som arbejder inden for hjerte-kar-området, og som har interesse i at holde sig fagligt opdateret. Netværket er primært målrettet sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter, men alle med interesse for feltet, er velkomne til at melde sig ind.

Det er gratis at være en del af Hjerteforeningens Faglige Netværk.

Som medlem af netværket kan du bl.a. vælge at modtage faglige nyhedsbreve fra Fagnet med nyt fra forskningens verden, og du vil blive inviteret med til faglige arrangementer, så som Hjerteforeningens årlige sundhedskonference.

Med netværket ønsker Hjerteforeningen at sætte fokus på og forbedre hjertepatienters og deres pårørendes mulighed for støtte og vejledning i forbindelse med sygdom, behandling og rehabilitering. Vi håber, at du som medlem af netværket vil orientere patienter og pårørende på sygehuse og i kommuner  om Hjerteforeningens muligheder for støtte.

Til dig som tidligere har været kontaktsygeplejerske
Hjerteforeningens kontaktsygeplejersker spiller en stor og vigtig rolle for landets hjerte-kar-patienter og deres pårørende. Du møder ofte patienterne tidligt i forløbet, og du kan skabe tryghed ved at oplyse om Hjerteforeningens patientstøtte og rådgivningstilbud.

Vi håber fortsat, at du  vil gøre hjertepatienter og pårørende opmærksomme på Hjerteforeningens tilbud ved fx at bestille og uddele relevante materialer. Desuden håber vi, at du vil formidle relevant information fra Hjerteforeningen til dine kollegaer.

For at styrke det faglige netværk kan alle hjertesygeplejersker fra december 2016 tilmelde sig netværket. Din afdeling har således mulighed for at have flere sygeplejersker tilknyttet netværket.