GIV LIV

Social ulighed

  • Flere kortuddannede vælger hjerterehabiliteringen fra

    Mange hjertepatienter vælger hjerterehabiliteringen fra, men en social ulighed betyder, at det i højere grad gælder de kort-uddannede. Ph.d. Maria Pedersen forklarer om de største barrierer for at deltage.