GIV LIV

Behandling

Behandling

 • Behov for øget fokus på yngre kvinders risiko for hjertesygdom

  Smerter i brystet er langt det hyppigste symptom på en blodprop i hjertet hos både yngre kvinder og mænd. Men hos en del af de yngre kvinder mistolkes symptomerne, og hjertesygdommen overses viser nyt studie.

 • Effektiv psoriasis-behandling mindsker risiko for hjerte-kar-sygdom

  Hvorfor er der en sammenhæng mellem en velbehandlet psoriasis og en lavere risiko for at få en blodprop i hjertet? Det fortæller professor og overlæge Lars Iversen om.

 • Ny guide til organisatorisk patient- og pårørendeinddragelse

  Patientinddragelsesguiden er en elektronisk værktøjskasse, der samler viden og metoder til inddragelse af patienter og pårørende i udviklingen af sundhedsvæsenet.
  Læs hvad man kan få via guiden.

 • Infektion i hjertet efter device-operationer kan forebygges bedre

  Antallet af hjertepatienter med infektion i deres pacemaker- eller ICD-system er i vækst. Stigningen skyldes formentlig, at flere tilbydes en devicebehandling, og at behandlingerne i dag også tilbydes mere syge hjertepatienter.

 • Hilary Cottam: Velfærdsstaten skal revolutioneres

  Mens verden har forandret sig, er sundhedsvæsnet stivnet og utilstrækkeligt, siger den engelske innovatør og sociale entreprenør Hilary Cottam. Kom og hør hendes tanker om et bedre samfund på sundhedskonferencen den 4. september 2018.

 • Amerikansk studie: Ingen effekt af betablokkere efter blodprop i hjertet

  Et amerikansk befolkningsstudie viser, at det ikke gør nogen forskel for dødeligheden, at patienter dropper betablokkere efter en blodprop i hjertet, når de opretholder behandling med statiner og ACE-hæmmere/ARBs.

 • Iskæmisk hjertesygdom – kan overvægt være en fordel?

  Hvad er op og ned i debatten om sammen-hængen mellem fedme, hjertesygdomme og dødelighed? Det har læge og ph.d. Aziza Azimi fra Hjertemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital kigget nærmere på i et nyt, dansk registerstudie. Hør resultaterne.

 • Patienter med brystsmerter skal undersøges yderligere

  Patienter med troponinværdier i normalområdet risikerer at blive erklæret raske selvom de burde undersøges for en hjertesygdom. Et målbart niveau af højsensitivt troponin T i blodet, er ensbetydende med, at patienten har en forhøjet risiko for at dø eller for at have en hjertesygdom.

 • Ny vejledning kan hjælpe sygeplejersker og diætister i lægepraksis

  Med 10 år siden sidste udgave, er der vigtigt nyt om blodprøvetagning, brugen af SCORE redskabet samt livsstilsanbefalinger i ny vejledning om forebyggelse og behandling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom i almen praksis

 • Åreforsnævringer i benene: Gangtræning er lige så godt som operation

  Superviseret gangtræning er et godt alternativ til operation til ikke-akutte patienter, men tilbydes ikke systematisk.
  Træningen kan fungere enten som supplement eller alternativ til operation, så patienter kan undgå risiko for postoperative komplikationer og undgå lange ventetider til udredning på en specialafdeling.