GIV LIV

Behandling

  • Effektiv psoriasis-behandling mindsker risiko for hjerte-kar-sygdom

    Hvorfor er der en sammenhæng mellem en velbehandlet psoriasis og en lavere risiko for at få en blodprop i hjertet? Det fortæller professor og overlæge Lars Iversen om.

  • Patienter med brystsmerter skal undersøges yderligere

    Patienter med troponinværdier i normalområdet risikerer at blive erklæret raske selvom de burde undersøges for en hjertesygdom. Et målbart niveau af højsensitivt troponin T i blodet, er ensbetydende med, at patienten har en forhøjet risiko for at dø eller for at have en hjertesygdom.