GIV LIV

Sårbarhed

Sårbarhed

  • Geografiske uligheder i hjerterehabilitering for de mest sårbare patienter

    Nyt fra Hjerteforeningen: Der er store geografiske forskelle i rehabiliteringsindsatsen over for de svageste hjertepatienter. Det fastslår en rapport fra Hjerteforeningen, der konkret inspirerer til, hvordan kommuner og sygehuse også kan inkludere de mest sårbare patienter.