GIV LIV

Sårbarhed

Sårbarhed

  • Sådan kommer flere i rehabilitering

    Hvad fremmer og hæmmer deltagelse i hjerterehabilitering? Forskningscenter VIVE peger særligt på fire indsatser, der kan bidrage til, at flere patienter deltager.

  • Geografiske uligheder i hjerterehabilitering for de mest sårbare patienter

    Nyt fra Hjerteforeningen: Der er store geografiske forskelle i rehabiliteringsindsatsen over for de svageste hjertepatienter. Det fastslår en rapport fra Hjerteforeningen, der konkret inspirerer til, hvordan kommuner og sygehuse også kan inkludere de mest sårbare patienter.