GIV LIV

Mental sundhed

Mental sundhed

 • Mænd som bor alene har større risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme

  Et stort dansk kohorte-studie viser, at mænd som bor alene har optil 90 % forøget risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme.

 • Nyt kursus skal styrke de sundhedsprofessionelle i samtalen om psykosociale emner

  Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Diabetesforeningen og Københavns Professionshøjskole.

 • Mental sundhed og hjertesygdom hænger sammen

  Et stort litteraturstudie fra Statens Institut for Folkesundhed konkluderer, at god mental sundhed beskytter mod udvikling af hjertesygdom.

 • Den svære samtale er ikke svær

  Eksistentielle emner som døden og meningen med livet kan fylde meget for alvorligt syge patienter. Her har den sundhedsprofessionelle et ansvar for at invitere til en samtale, mener Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst gennem 15 år på Rigshospitalet.

 • Ensomme har større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom

  Ensomme og socialt isolerede mennesker har op til 30 procents forøget risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom. Det viser en systematisk gennemgang af længerevarende forløbs-undersøgelser baseret på 23 studier.

 • Optimalt behandlede hjertesvigtspatienter har større chance for at blive i arbejde

  Der er god grund til at være ekstra opmærksom på medicineringen af hjertesvigtspatienter. Ny forskning viser, at optitrerede doser kan øge patienternes chance for at blive på arbejds-markedet og dermed en bedre livskvalitet.

 • Tre huskeregler kan fremme mental sundhed

  Et værktøj med tre enkle huskeregler til at fremme mental sundhed kan med fordel indgå i et behandlingsforløb for hjertepatienter.
  Som behandler kan det være svært at finde den rette indgang til at få mental sundhed på dagsordenen i et behandlingsforløb.

 • Vedvarende søvnproblemer – sådan hjælper du til bedre søvn

  Hver tiende voksne dansker bøvler vedvarende med at sove. Hvordan kan man hjælpe dem på vej? Det giver psykolog Peter Askou Jakobsen gode råd til i denne video, hvor han forudsætter, at de almindelige søvnhygiejniske råd allerede er kendte.

 • Hjerteforeningen går ind i partnerskabet ABC for mental sundhed

  Der er en tæt sammenhæng mellem vores fysiske og vores mentale sundhed. Derfor træder Hjerteforeningen ind i partnerskabet ABC for mental sundhed for at få mere fokus på det psykiske aspekt.

 • En god samtale om den sidste tid

  Når behandlingsmulighederne er udtømte, bør vi som sundhedsprofessionelle tage en samtale med hjertepatienten og de pårørende om deres behov for lindring og støtte i den tid, der er tilbage. Det mener specialeansvarlig sygeplejerske Elin Fredsted Petersen fra hjertemedicinsk afdeling på Vejle Sygehus. I denne video deler hun afdelingens erfaringer med palliative samtaler.