GIV LIV

Kost og kolesterol – Hjerteforeningens anbefaling

Hjerteforeningen har samlet og gennemgået den nyeste litteratur for diætbehandling af dyslipidæmi. Med afsæt i litteraturen beskrives Hjerteforeningens anbefaling for diætens sammensætning. Dernæst besvares de 10 hyppigste spørgsmål til kost og dyslipidæmi.

Diætbehandling ved hjerteinsufficiens

I 2020 udkom Hjerteforeningens vejledning; ”Ernæring til patienter med hjerteinsufficiens”. Vejledningen er tænkt som et redskab til kliniske diætister til brug ved diætbehandling. Denne artikel er en kortere sammenfatning af rapportens anbefalinger.

Atrieflimren: Ny metode giver holdbar behandling

Ny metode til lungeveneisolation har vist 100 % holdbarhed og skal nu testes i et multicenterstudie med dansk deltagelse. Metoden er allerede taget i brug på Herlev og Gentofte Hospital.

Pårørende trives dårligere end patienterne

Over halvdelen af de pårørende til hjertesyge trives langt dårligere end hjertepatienterne selv, ifølge en ny undersøgelse fra Hjerteforeningen.

Flere skal deltage i hjerterehabilitering

Kun hver anden hjertepatient deltager i rehabilitering, og vi ved ikke præcist hvorfor. Det skal nu undersøges i et nyt projekt, der sætter fokus på samarbejdet mellem sektorer - eller manglen derpå – samt om mere individuelle indsatser kan gøre en vigtig forskel for patienterne.  

Fire konkrete forslag skal holde folk fysisk aktive

Når træningstilbuddet i det kommunale sundhedscenter løber ud, er det svært for mange at fortsætte på egen hånd. Projektet ”Aktive Fællesskaber” har set på både udfordringer og løsninger og er nu klar til at teste fire konkrete idéer, der skal gøre det nemmere for folk at træde ind ad døren til de lokale foreningstilbud.

”Vi kan være nødt til at prioritere sundhed frem for klima”

Som diætist kan man være nødt til at prioritere sundhed frem for klima, når en persons helbred er på spil. Men hvilke kostråd er baseret på klimahensyn og hvilke på sundhed? Og hvordan kan ældre personer, der ikke spiser bælgfrugter, få tilstrækkeligt med proteiner, når kødindtaget skal ned? 

En daglig genstand alkohol øger risikoen for atrieflimren

Et stort europæisk epidemiologisk studie viser, at selv små mængder alkohol øger risikoen for atrieflimren. Vigtigt at rådgive om alkoholindtag til patienter, der i forvejen er i risiko for atrieflimren, siger Hjerteforeningens forskningschef.

Stort potentiale i behandling af raske ældre med forhøjet kolesterol

Risikoen for at få en blodprop i hjertet eller hjernen kan mindskes markant blandt ellers raske ældre over 70 år med forhøjet LDL-kolesterol, hvis de får kolesterolsænkende medicin. Det viser ny forskning. Det er imidlertid de færreste, der modtager behandling.