GIV LIV

Stort potentiale i behandling af raske ældre med forhøjet kolesterol

Risikoen for at få en blodprop i hjertet eller hjernen kan mindskes markant blandt ellers raske ældre over 70 år med forhøjet LDL-kolesterol, hvis de får kolesterolsænkende medicin. Det viser ny forskning. Det er imidlertid de færreste, der modtager behandling.

Bliv klogere på fremtidens digitale patienter

Fremtidens hjertepatienter bliver meget mere digitale, og tele-rehabilitering vinder for alvor frem ovenpå en pandemi, der har holdt folk langt væk fra lægehuse og sundhedscentre. Men hvilke konsekvenser har det? Det og meget mere kan du få indsigt i på Hjerteforeningens Sundhedskonference 2021.

Mænd med rejsningsproblemer vil gerne tale om det

Rejsningsproblemer opleves som et tabu mellem mænd og sundhedsprofessionelle. Imidlertid har mændene et stort behov for at tale om det – og det gælder, hvad enten du er læge, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Bare du lægger ud, siger mændene i en ny dansk undersøgelse.

Hjertesvigtspatienter bør tilbydes palliation fra starten

En intervention med et palliativt tilbud til hjertesvigtspatienter fra diagnosetidspunktet gjorde, at patienterne ikke følte sig alene med deres eksistentielle problemer, og det kan forebygge angst og depression.

Når love og regler bliver en del af at være hjertesyg

Bliver man ramt af hjertesygdom i den erhvervsdygtige alder, skal man ikke kun lære sin sygdom og behandling at kende. Man skal også forholde sig til sygedagpenge og regler i forhold til arbejde og jobcenter.

Flere med forkammerflimren kan måske få glæde af aurikellukning

Studie peger på, at lukning af venstre hjerteøre kan være en bedre behandling end blodfortyndende medicin. Behandlingen kan med fordel tilbydes en bredere gruppe af patienter, hvis resultaterne bekræftes i randomiserede undersøgelser.