GIV LIV

Ikke nok patienter får kolesterolsænkende behandling

Mere end 70 procent af patienter med hjerte-kar-sygdomme opnår ikke deres behandlingsmål for kolesterolsænkende behandling indenfor et halvt år efter, de er udskrevet, viser et studie udført i perioden 2010-2015. Der er ikke grund til at tro, at det skulle være anderledes i dag, vurderer Hjerteforeningens forskningschef.

Fast opfølgning efter lungeemboli udbredes til hele landet

Et struktureret nationalt opfølgningstilbud efter lungeemboli er blevet taget godt imod af både patienter og fagpersoner ved afprøvning i en pilottest. Opfølgningstilbuddet skal nu udbredes til hele landet.

”Vi skal genteste flere yngre i lipidklinikkerne”

Flere skal opspores med familiær hyperkolesterolæmi. Et nationalt ph.d. projekt ved Aalborg Universitet undersøger blandt andet hvor stor en andel af de henviste på landets lipidklinikker, der bliver diagnosticeret på baggrund af henholdsvis kliniske kriterier og gentest.