GIV LIV

Tilbud om samtale med Hjerteforeningens patientstøtter

Som hjertepatient eller pårørende kan man have brug for at tale med et menneske, som har prøvet at være i samme situation som en selv. I Hjerteforeningen har vi et korps af patientstøtter, som selv er hjertepatienter, og som står til rådighed med dialog og støtte, og som I som sundhedsprofessionelle med fordel kan henvise til.

COVID-19: Behandling med ACE 1 og angiotensin 2-hæmmere

Der er for nuværende ingen videnskabelig evidens som støtter at behandling med ACE-1 eller angiotensin 2-hæmmere er skadelig i forbindelse med den nuværende COVID-19 pandemi. Tværtimod kan ophør af igangværende behandling medføre forværring i hjertesvigt og hypertension.

COVID-19: Træning hjertepatienterne kan lave derhjemme

I denne tid, hvor hjemmekarantæner og forsigtighed skal hjælpe med at stoppe COVID-19, er der en risiko for, at in-aktiviteten øges. I Hjerteforeningen har vi derfor tilrettelagt tre hjemmetræningsvideoer, som hjertepatienter og deres pårørende kan benytte sig af, og som I som sundhedsprofessionelle med fordel kan henvise til.

Patienter og pårørende vælger forskningsemner

Hjerteforeningen inddrager som noget nyt patienter og pårørende i valg af emner til forskning. Psykiske følger af hjerte-kar-sygdom var øverst på listen.

Medicinsk yoga hjælper patienter med atrieflimren

Medicinsk yoga har i videnskabelige studier vist sig at kunne være et gavnligt supplement til behandlingen af patienter med hjerterytmeforstyrrelser. I Svendborg Kommune har tilbud om medicinsk yoga til patienter med atrieflimren vist sig at være meget populære.

DC-konvertering med maksimal strømstyrke behandler atrieflimren mere effektivt

De kliniske retningslinjer for behandling af atrieflimren anbefaler, at DC-konvertering som udgangspunkt starter på lav styrke, og at styrken øges ved manglende effekt. Ny dansk forskning viser imidlertid, at maksimal stødenergi fra starten giver en mere effektiv og ligeså skånsom behandling.

Hjerteforeningen er nu klar med to nye podcast om Hjertesvigt

I den ene podcast fortæller overlæge Pernille Buch om hjertesvigt, og i den anden podcast fortæller hun om, hvilke symptomer man skal være opmærksom på, når man har hjertesvigt, og hvordan man forbereder sig ved udlandsrejser.