GIV LIV

Bliv bedre til at spørge ind til det psykiske velbefindende

Et nyt kursus skal styrke sundheds-professionelles kompetencer i samtalen med patient eller borger med en kronisk sygdom. Kurset bliver udbudt fra december 2018 på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Sundhedsprofessionelle spiller en nøglerolle for rygestop

Hjertepatienter indlagt på hospital er særligt motiverede for rygestop. Derfor er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle fortæller dem om mulighederne for at få hjælp, siger professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger.

Ensomme har større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom

Ensomme og socialt isolerede mennesker har op til 30 procents forøget risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom. Det viser en systematisk gennemgang af længerevarende forløbs-undersøgelser baseret på 23 studier.

Flere kortuddannede vælger hjerterehabiliteringen fra

Mange hjertepatienter vælger hjerterehabiliteringen fra, men en social ulighed betyder, at det i højere grad gælder de kort-uddannede. Ph.d. Maria Pedersen forklarer om de største barrierer for at deltage.

Infektion i hjertet efter device-operationer kan forebygges bedre

Antallet af hjertepatienter med infektion i deres pacemaker- eller ICD-system er i vækst. Stigningen skyldes formentlig, at flere tilbydes en devicebehandling, og at behandlingerne i dag også tilbydes mere syge hjertepatienter.

Meget sukker kan påvirke hjertet

Forskning viser, at sukker i store mængder kan det forringe blodkarrenes funktion og blod-gennemstrømningen. På længere sigt vil et stort sukkerforbrug formentlig belaste hjertet og kan være første skridt på vejen til hjerte-kar-sygdom.

Bliv ambassadør for den nyeste viden om fysisk træning

Viden om den nyeste forskning i fysisk træning som behandling skal helt ud i kommuner og ambulatorier ved at efteruddanne fagpersoner, der skal sprede den nye viden. Bliv ambassadør for den nyeste viden om fysisk træning.

Få fagligt online brush-up til hele dit team

Som noget nyt tilbyder Hjerteforeningen en online videoservice, hvor dit tværfaglige team kan sidde sammen på arbejdspladsen og deltage i faglige oplæg på en skærm - i direkte dialog med oplægsholderen.