GIV LIV

Om fagnet

Fagnet, Hjerteforeningens faglige online netværk for sundhedsprofessionelle indenfor hjerte-kar-området.

 

Hjerteforeningen har oprettet Fagnet med det overordnede formål at skabe et samlet videns- og inspirationsunivers indenfor kardiologien målrettet sundhedsprofessionelle på tværs af faggrupper og sektorer. Og med det formål at bidrage til at styrke tværfagligheden og den sundhedsfaglige praksis til gavn for alle landets hjerte-kar-patienter og deres pårørende.

 

På Fagnet kan du som sundhedsprofessionel finde ny og vedkommende viden i form af:

 

  • Artikler og interviews med førende forskere, der stiller ny forskning til rådighed på en relevant og nærværende måde.
  • Inspiration- og informationsmateriale til samtalen med hjertepatienten og de pårørende.
  • Information om Hjerteforeningens mange tilbud og aktiviteter, herunder invitation til diverse webinarer og  Hjerteforeningens årlige Sundhedskonference.

 

Emnefeltet på Fagnet er bredt og omfatter behandling, rehabilitering, mental sundhed, ernæring og fysisk aktivitet.

 

Indholdet på Fagnet er primært målrettet sygeplejersker (der arbejder inden for voksen- og børneområdet), diætister og fysioterapeuter på sygehuse, i kommuner, i almen praksis og andre steder, hvor sundhedsprofessionelle møder hjerte-kar-patienterne og deres pårørende. Men alle med interesse for hjerteområdet, og som ønsker at holde sig fagligt ajour er velkomne.