Risikerer man at få hjertesygdom, hvis man har et liv med dårlig mental sundhed – eller risikerer man at få en dårlig mental sundhed, hvis man bliver ramt af hjertesygdom?  

Det er nogle af de spørgsmål, som en række forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har sat fokus på i en ny rapport, som omfatter 47 studier. 

Baggrunden er alvorlig nok. Den Nationale Sundhedsprofil viser, at danskernes mentale sundhed har udviklet sig negativt i de seneste 10 år. Vi er blevet mere stressede, ensomme og har dårligere livskvalitet. Samtidig er antallet af personer med hjertesygdom fra 2006 til 2015 steget med mere end 30 pct. 

Forskerne bag rapporten er ikke i tvivl. Mental sundhed og hjertesygdom hænger sammen. Dårlig mental sundhed ser i sig selv ud til at være en risikofaktor for at udvikle hjertesygdom – for eksempel er ensomhed en risikofaktor. Det samme ser ud til at gælde for angst og depression samt stress på arbejdet. Her er der dog tegn på, at risikoen fra stress bliver formindsket, hvis den stressede person får god social støtte og har stærke sociale relationer. 

Hjertesygdom kan få mentale konsekvenser
Analysen peger også på, at depression kan være en konsekvens af hjertesygdom og få betydning for det videre sygdomsforløb. Her tyder noget på, at ældre har større risiko for at udvikle en depression sammenlignet med yngre, og at mænd har større risiko end kvinder. 

Men litteraturgennemgangen viser også, at livstilfredshed og optimisme samt positive sociale forhold, et godt ægteskab eller anden social støtte ser ud til at beskytte mod hjertesygdom.  

Forskerne konkluderer på den baggrund, at det er vigtigt at have øje for den mentale sundhed i relation til hjertesygdom. Både fordi stress, ensomhed, angst og depression kan øge risikoen for at udvikle hjertesygdom, og fordi den mental sundhed kan forringes af hjertesygdom. Men også fordi en god mental sundhed både kan forebygge hjertesygdom og forbedre livet og prognosen for mennesker, der er ramt af hjertesygdom. 

 

 Læs rapporten ’Mental sundhed og hjertesygdom’