Sygeplejerske har i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle udviklet et samtaleark, som hjertepatienter udfylder som forberedelse til samtaler om rehabilitering. – Vi skal i samtalerne have fat i den enkeltes perspektiv og livssituation, så vi kan facilitere en god rehabilitering, siger master i rehabilitering Claudia Pilpel Mercebach.

Hospitaler og kommuner indkalder hver dag hjertepatienter til samtaler med sundhedsprofessionelle som led i rehabiliteringen. Ofte møder patienten op uden at vide, hvad samtalen egentlig går ud på. Det betyder, at samtalen risikerer at handle om noget, der ikke nødvendigvis er vigtigt for den enkelte, og at patienten ikke får den bedst mulige støtte i rehabiliteringen til at vende tilbage til en god og meningsfuld hverdag. Det mener Claudia Pilpel Mercebach, der er sygeplejerske og i 15 år har arbejdet med rehabilitering af hjertepatienter.

– Jeg oplever, at vores indsats kan blive bedre i forhold til at få inddraget den enkeltes perspektiv systematisk og få de emner frem, som har betydning for patienten. Det kan være emner af mere følelsesmæssig karakter, sociale forhold omkring arbejdsliv, netværk og pårørende, og udfordringer i hverdagslivet i sin helhed, som er den kontekst, hvor hjertesygdommen skal håndteres, siger Claudia Pilpel Mercebach, der har videreuddannet sig med en master i rehabilitering.

– Samtalerne kan ofte have fokus på livsstil og sygdom, hvilket også er vigtigt. Dog er det afgørende, at patienten får mulighed for at reflektere over sit liv med sygdommen, så vi kan tage afsæt i den enkeltes situation og behov. Når man bliver mødt med udgangspunkt i sin egen livssituation, understøtter det motivationen for at deltage i rehabilitering og for at arbejde med forandringer, som kan forankres i den hverdag, man har.

Skemaer sikrer systematisk indsats
Claudia Pilpel Mercebachs oplevelse af, at patienters behov ikke afdækkes systematisk i samtaler med sundhedsprofessionelle, blev blandt andet bekræftet i Hjerteforeningens store spørgeundersøgelse fra 2015 ’Livet med en hjertesygdom’.

Som led i masteruddannelsen udviklede Claudia Pilpel Mercebach i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle et samtaleark, der var inspireret af et skema til kræftpatienter. – Hensigten var at udvikle et redskab til hjertepatienter, som kan støtte refleksionen og inddragelsen, så vi tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for den enkelte. Når samtalearket udleveres til alle patienter før start på rehabiliteringen, understøtter vi samtidig, at patienterne i højere grad møder forberedte til samtalen. Desuden kan det være med til at sikre, at man på hospitalet eller i kommunen arbejder mere systematisk med inddragelse og med samtalen som en reel indsats på lige fod med øvrige indsatser, siger hun.

For de patienter, som af forskellige grunde ikke kan udfylde samtalearket, kan der tages udgangspunkt i spørgsmålene i arket under selve samtalen.

Samtalearket frit til rådighed
Det er i øvrigt en forudsætning for en god samtale, at de sundhedsprofessionelle har kommunikative kompetencer og føler sig klædt på til at varetage samtaler, der måske får et andet fokus, end man tidligere har oplevet.

– I arbejdet med samtalearket har det vist sig, at patienterne ofte er optagede af et mere følelsesmæssigt indhold og har en del ængstelse og bekymringer relateret til hverdagen, siger Claudia Pilpel Mercebach, og tilføjer – at den psykiske sundhed er lige så vigtig, som den fysiske sundhed.

Claudia Pilpel Mercebach stiller samtalearket frit til rådighed. Det benyttes nu af blandt andet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals Hjerteambulatorium, Gladsaxe Kommunes Forebyggelscenter og andre steder i landet, hvor det afprøves. Claudia Pilpel Mercebach arbejder i dag som faglig vejleder i Videncenter for Hjerterehabilitering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Kommunen tester og afprøver aktuelt samtalearket i forbindelse med den afklarende samtale til borgere i sundhedshusene.

Læs mere
’Udvikling af et samtaleark om hverdagslivet med hjertesygdom – et instrumentudviklingsstudie’

Se samtalearket her

Claudia Pilpel Mercebach kan kontaktes på e-mail: k39n@kk.dk