Af Rie Jerichow og Marianne Bom

Fedme har længe været forbundet med sygdomme som type II-diabetes, blodpropper, hjertesvigt og hjertedød. Alligevel ser overvægtige patienter med iskæmisk hjertesygdom ud til at have en bedre overlevelse sammenlignet med både normalvægtige og svært overvægtige patienter.

Det viser et stort dansk registerstudie, hvor det danske register over angiografi er blevet koblet med Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret, Dødsårsagsregisteret og Det Centrale Personregister.

– Man skal fortolke resultaterne med en vis forsigtighed, fordi det er et registerstudie, men på baggrund af undersøgelserne anbefaler vi, at patienter med iskæmisk hjertesygdom stadig bliver rådgivet om livsstilsændringer og motion, men fokus for overvægtige skal ikke rettes mod at tabe sig i vægt og komme ned i BMI, men snarere i retning af velvære og bedre kondition, siger læge og ph.d. Aziza Azimi fra Hjertemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Læs mere om fedmeparadokset i Aziza Azimis ph.d.-afhandling: Obesity paradox and coronary artery disease