Forside > > Sygdomme > Behandling > Trombolyse

Trombolyse

En blodprop kan i nogle tilfælde opløses med trombolysebehandling. Det sker ved hjælp af blodpropopløsende medicin, der gives direkte i en blodåre.


Blodpropper, der kan behandles med blodpropopløsende medicin, kan sidde forskellige steder:

  • Apopleksi – blodprop i hjernen
    Kan behandles med trombolyse, hvis du kommer på hospitalet inden for de første få timer, efter at blodproppen er opstået.
  • Blodprop i lungerne
    Kan behandles med trombolyse, hvis blodproppen i lungen er meget stor, og tilstanden er livstruende.
  • Blodprop i benet
    Kan behandles med trombolyse i svære tilfælde, hvor der fx er blodprop i de store bækkenvener. Her vil trombolysen typisk blive givet lokalt i benet.

Gevinsten ved trombolyse er, at du enten undgår varige skader eller får færre og mindre varige skader efter blodproppen.

Risikoen ved trombolyse er blødning, som i helt sjældne tilfælde kan være med dødelig udgang. Trombolysebehandling frarådes derfor, hvis du har høj risiko for en alvorlig blødning.

Risikoen er større, jo ældre du er, hvis du for nylig har gennemgået en stor operation eller hvis du har blødninger, inden behandlingen sættes i gang. Når lægen anbefaler trombolyse, vil det altid være efter grundige overvejelser af fordele og ulemper.