Forside > > Hjælp og råd > Livet med hjertesygdom > Økonomi og forsikring

Økonomi og forsikring

Få et økonomisk overblik så hurtigt som muligt fra kommunen og fra dine forsikrings- og pensionsselskaber.

Din økonomiske eller arbejdsmæssige situation kan være ændret midlertidigt eller permanent, når du får en alvorlig sygdom.

Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt i forløbet får hjælp til at få et overblik over din økonomi og de muligheder, der er for dig.
Henvend dig eventuelt hos en sagsbehandler i kommunen og kontakt de selskaber, hvor du har tegnet forsikring.

 

Forsikring ved kritisk sygdom

Visse former for hjerte-kar-sygdom hører til listen over kritiske sygdomme, som udløser forsikring. Men der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab, hvilke hjertesygdomme der er omfattet af forsikringen.

Vi har samlet vigtig infomation, som du bør vide om reglerne for udbetaling af penge, hvis du bliver ramt af en kritisk hjerte-kar-sygdom.

 

Et godt sted at begynde

Klik dig ind på pensionsinfo.dk og log på med Nem-id

7 spørgsmål og svar om din forsikring

Hvornår kan du søge om forsikring?

• Når du får stillet en af de hjertesygdomme, som er med på listen over kritiske sygdomme
• Selskaberne har forskellige aldersgrænser for, hvornår pengene kan udbetales. 

Hvor er den oprettet?

En forsikring ved “visse kritiske sygdomme” er typisk oprettet et af følgende steder:
• din arbejdsplads
• din fagforening
• dit pensionsselskab
• dit pengeinstitut
• sygeforsikringen danmark

Hvordan får jeg besked, om jeg er berettiget til forsikring?

Som udgangspunkt skal du kontakte dit selskab, hvor forsikringen er oprettet. Nogle selskaber har blanketter på deres hjemmeside, du skal udfylde og sende ind til selskaberne. Andre skal kontaktes pr. telefon, hvorefter du får tilsendt en blanket, du skal udfylde og sende ind til selskabet.

Hvad får jeg udbetalt?

Rammes du af en sygdom, der er nævnt i din forsikring, får du en kontant skattefri udbetaling, når diagnosen er stillet. Beløbet varierer fra selskab til selskab.

Samarbejde med sundhedsstyrelsen

En lang række række forsikrings- og pensionsselskaber samarbejder med Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at du automatisk får et brev fra Sundhedsstyrelsen, hvor det fremgår, at du muligvis har ret til en forsikringsudbetaling og bør kontakte dit forsikrings- eller pensionsselskab. Det er vigtigt at understrege, at ikke alle selskaber er tilmeldt ordningen. Brevet fra Sundhedsstyrelsen skal ses som en ekstra foranstaltning. Du bør derfor altid ved alvorlig sygdom kontakte dit forsikrings- eller pensionsselskab og undersøge, om du er berettiget til en udbetaling

Er der en forældelsesfrist?

Ifølge loven er der en forældelsesfrist på tre år, efter du har fået konstateret en kritisk sygdom.
Tidsfristen for, hvornår der senest kan søges om udbetaling, bliver målt i forhold til det tidspunkt, hvor diagnosen er stillet.
Nogle selskaber håndhæver dog ikke forældelsesfristen, hvis du stadig betaler til din forsikring. Du bør derfor altid kontakte dit forsikrings-/pensionsselskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er for sent at søge om udbetaling
Vær særlig opmærksom på at søge hurtigt om udbetaling, hvis du udtræder af din pensionsordning, da der kun gælder en 6 måneders frist for ansøgning, hvis din forsikring er ophørt. Nogle selskaber håndhæver ikke 6 måneders fristen.

Hvilke muligheder er der for at klage?

Hvis du vil klage over en afgørelse eller behandling, kan det være en god ide i første omgang at kontakte den medarbejder/det selskab, som har behandlet sagen. Der kan være tale om en fejl, som blot kan rettes.
Ønsker du derefter fortsat at klage, skal du gøre det skriftligt til det selskab, som du vil klage over.
Er du stadig utilfreds med selskabets afgørelse eller behandling, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.
Alle kan indbringe deres sag for en domstol – også selv om sagen er behandlet i Ankenævnet for Forsikring.

 

Kilde: Brancheorganisationen Forsikring og Pension, forsikringogpension.dk

 

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)