Kørekort

Der gælder særlige regler for bilkørsel for hjerte-kar-patienter

Hvornår må jeg køre bil?
Spørg din læge om, hvornår du igen må køre bil. Har du erhvervskørekort, kan der kræves en arbejdstest eller lignende, før det kan generhverves efter en blodprop i hjertet eller anden alvorlig sygdom.

Læs mere i vejledningen til brug for læger i kørekortspørgsmål, som Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet:

Vejledningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Reglerner ligger tæt op af, hvad man har i andre lande som fx Skandinavien og Tyskland, og bygger på internationale anbefalinger, hvor man vurderer risikoen for ulykker med personskade. Spørg din kardiolog, hvis du er i tvivl om regler for kørekort i forbindelse med din hjertesygdom. I vejledningen kan du læse om kørekortreglerne fordelt på de enkelte hjertesygdomme.