Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende bliver tilbudt lindrende pleje og omsorg af professionelle sundhedspersoner, der har særligt fokus på de behov, som den syge kan have i denne fase af livet. Et ophold på hospice kan være aktuelt, når sygehuset har opgivet helbredende behandling, eller hvis patienten ønsker at stoppe yderligere behandling. Hospiceplejen tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker, og der tages hånd om både åndelige, sociale, psykiske og fysiske behov. Der er stor fokus på de pårørendes muligheder for at være sammen med den syge. Et hospice er en selvejende institution, som har driftsaftale med Regionerne. Det er gratis at komme på hospice.

 • Hvordan kommer man på hospice?
  Patientens læge skal udfærdige en henvisning i forbindelse med en ansøgning om et ophold på hospice. Det kan være den praktiserende læge eller typisk sygehuslægen, som har patienten i behandling. Når henvisningen er modtaget, er det hospice selv, der vurderer, om de kan tage imod den syge. Man vil typisk lægge vægt på:
 • At den helbredende behandling er afsluttet.
 • At den syge selv er indstillet på at komme på hospice og forstår, at der kun er tale om lindrende behandling.
 • At den syge har en uhelbredelig fremadskridende sygdom, som forventes at føre til en meget kort levetid, og hvor patienten vil have gavn af en tværfaglig lindrende indsats fra et erfarent personale.

Hvert hospice kan have sine egne visitationsregler. Det er derfor nødvendigt at kontakte det enkelte hospice for at undersøge nærmere, hvilken type patienter de særligt retter sig imod.

Kan man frit vælge, hvilket hospice man vil opholde mig på?
Hospicer i Danmark er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, fordi alle nuværende hospice har indgået driftsaftaler med regionerne. Den syge kan derfor selv bestemme, hvor man vil opholde sig den sidste tid. Behandlingen er gratis, og borgere fra hele landet, som opfylder betingelserne for at komme på hospice, kan søge om optagelse på det hospice, de ønsker. Opholdet bliver betalt af den region, som den syge har bopæl i. Vær opmærksom på, at transporten betales af den syge selv, hvis man vælger et hospice uden for bopælsregionen. Hos Hospice Forum Danmark (www.hospiceforum.dk) kan du få en oversigt over de eksisterende og planlagte hospicer.

Hjemmehospice
For nogle uhelbredeligt syge er det vigtigt at tilbringe den sidste tid i i eget hjem og også dø der. De fleste hospicer har tilknyttet en hjemmehospicefunktion, hvor den syge kan være hjemme, og hvor der sørges for koordinering af et tæt samarbejde mellem personalet på hospicet, hjemmeplejen i kommunen og den praktiserende læge. Der vil være adgang til at kontakte hospice døgnet rundt for den syge og pårørende, og der er mulighed for at tilkalde hospiceteams ved behov.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

 • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, § 75 stk. 4, § 86
 • Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. nr. 469 af 23.maj 2016, kapitel 4
 • Bekendtgørelse om driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospicer, nr. 846 af 8. august 2006
 • www.sundhed.dk
 • www.hospiceforum.dk