Ressourceforløb bevilges til personer, som har komplekse problemer ud over ledighed, hvor der uden en særlig tværfaglig indsats er risiko for tilkendelse af førtidspension.

Formålet med ressourceforløbet er at hjælpe dig videre med det mål at opnå beskæftigelse eller uddannelse.

Undtaget fra ressourceforløb er personer, hvor det på grund af svær sygdom eller funktionsnedsættelse er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen i et ressourceforløb.

Et ressourceforløb har en varighed af 1-5 år og kan bestå af flere forskellige indsatser. Der skal være tale om et individuelt tilrettelagt forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

Hvis du er under 40 år og det vurderes nødvendigt med en længerevarende indsats, kan kommunen bevilge mere end et ressourceforløb. Er du over 40 år kan du også godt få mere end et ressourceforløb, men kun hvis du ønsker det.

Hvis du bevilges et ressourceforløb har du krav på at få en gennemgående og koordinerende sagsbehandler

Ressourceforløb er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.