For at medvirke til at personer kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede tilbud eller job, kan jobcentret tilbyde mentorstøtte.

Målgruppen for mentorstøtten er personer, som har et afgørende behov for en mentor for at kunne opnå, gennemføre eller fastholde beskæftigelsesrettet tilbud eller job. Det kan eksempelvis være personer i ordinære beskæftigelse, sygedagpengemodtagere, som skal have afklaret arbejdsevnen, forsikrede ledige, revalidender, kontanthjælpsmodtagere, personer i fleksjob og personer i job med tilskud.

En mentor kan fx anvendes i den situation, at du har brug for ekstra oplæring, introduktion og støtte. Det er en betingelse, at mentoren er afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen, og at indsatsen rækker ud over stedets normale forpligtelser.

Det er jobcentret, som bevilger mentorstøtten efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om integration af udlændinge. Bevillingen gives til dækning af lønomkostninger og eventuelle uddannelsesomkostninger til mentoren.