Jobcenteret kan tilbyde mentorstøtte, hvis du har et afgørende behov for en mentor for at kunne opnå, gennemføre eller fastholde beskæftigelsesrettet tilbud, uddannelse eller job.

Når der bevilges mentor, skal der indgås en skriftlig aftale om mentor støtten mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder men med mulighed for forlængelse.

En mentor kan f.eks anvendes i den situation, at du har brug for ekstra oplæring, introduktion og støtte.

Det er en betingelse, at indsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution sædvanligvis forventes at varetage.

Mentorfunktionen skal desuden være af afgørende betydning for, at du kan indgå i for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

Ved mentorfunktion i en virksomhed eller uddannelsesinstitution bevilges støtten til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen og eventuelle uddannelsesomkostninger til mentoren. Støtten kan også bevilges i form af honorar til ekstern konsulent.

Timetallet fastsættes ud fra en konkret vurdering og i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen.

Det er jobcentret, som bevilger mentorstøtten efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.