Hvis du af helbredsmæssige årsager får brug for særlige hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredsredskaber og mindre arbejdspladsindretning, kan jobcentret give tilskud til dette.

Hjælpemidler kan bevilges til flere forskellige målgrupper. Det kan være til personer i ordinær ansættelse, selvstændig virksomhed, vejlednings – og opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, ressourceforløb, ansættelse i løntilskud, skånejob, isbryderordning, fleksjob og seniorjob.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet har afgørende betydning for, at du kan deltage i tilbuddet/varetage jobbet, og det skal kompensere for dine begrænsninger i arbejdsevnen. Der skal desuden være tale om udstyr, som ikke er forventeligt arbejdsplads eller uddannelsesinstitution almindeligvis stiller til rådighed.

Tilskud til hjælpemidler bevilges uden hensyntagen til ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.