En pacemaker er en  lille computer, som kan overtage den elektriske impuls i hjertet, hvis du har for langsom hjerterytme

En pacemaker bruges til at behandle rytmeforstyrrelser med langsom hjerterytme. Pacemakeren er en lille, batteridrevet elektronisk enhed, som hele tiden overvåger hjertets elektriske aktivitet. Hvis du så får for langsom hjerterytme, så overtager pacemakeren den elektriske aktivitet, og udsender elektriske impulser til hjertet, så hjertet kan trække sig sammen. Disse elektriske impulser kan ikke mærkes, ligesom vi heller ikke mærker hjertets normale elektriske impulser.

Operation

Pacemakeren ligger under huden lige under kravebenet. Pacemakeren bliver indopereret på en operationsstue, hvor du først kommer op at ligge på et leje.

Pacemaker figur

Først får du lagt lokalbedøvelse, og derefter laver man et snit, hvor pacemakeren skal ligge under huden. Derefter finder man det blodkar, hvor igennem pacemaker ledningerne bliver ført ned til hjertet. Pacemakeren er forbundet til hjertet med en eller to ledninger. Den ene ledning skrues fast i højre forkammer, den anden ledning skrues fast i højre hjertekammer.

Selve operationssåret bliver ofte syet med indvendige sting, som ikke skal fjernes, fordi trådene opløser sig selv. Under operationen vil lægen ofte kigge på blodkarrene og hjertet fra forskellige vinkler med røntgen, for at sikre sig at ledningerne sidder rigtigt. Du er vågen under hele operationen, men du vil blive tilbudt lidt beroligende og smertestillende, hvis du har brug for det.

Når pacemakeren er korrekt placeret, skal den programmeres. Det foregår via et apparat, som placeres på huden over pacemakeren. Herfra programmeres pacemakerens indstillinger. Pacemakeren programmeres, så den er tilpasset din hjerterytmeforstyrrelse. En pacemaker sender kun impulser, hvis hjertet ikke gør det. Pacemakeren er som regel indstillet, så hjertet altid slår mindst 50-70 slag i minuttet i hvile, og den kan øge pulsen ved fysisk aktivitet.

Selve operationen varer typisk en time. Når du er tilbage på hjerteafdelingen, må du gerne stå op, når du føler dig klar til det. Hjerterytmen overvåges ofte til næste dag, hvor det undersøges, om pacemakeren fungerer korrekt.

Operationen kan kompliceres med infektion og blødning. Derudover kan lægen komme til at stikke hul på lungen, da lungespidsen ligger lige ved siden af det blodkar som ledningen skal igennem. Det betyder at lungen falder en smule sammen (pneumothorax), men som oftest folder lungen sig ud igen af sig selv. Nogen gange kan det kræve, at der lægges et dræn.

Den første måned efter operationen må du ikke løfte din arm på den opererede side over skulderniveau. Dette for ikke at lave træk på ledningerne. Derefter er der ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet.

 

At leve med en pacemaker

Pacemakere kan blive forstyrret af elektronisk støj. Almindeligt forbrugsudstyr er ufarligt (fx mikrobølgeovne). Mobiltelefoner bør dog holdes mindst 15 cm fra pacemakerbatteriet, dvs. du bør ikke have din mobiltelefon i brystlommen nær pacemakeren.

Ved brug af en del medicinsk udstyr må der tages forholdsregler, f.eks. ved ultralyd og strålebehandling. Man anbefaler generelt, at du undgår MR-skanning, hvis du har en pacemaker. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, men så vil man tage specielt hensyn til din pacemaker.

Pacemakerpatienter går til kontrol med jævne mellemrum, hvor pacemakerens og batteriets status kontrolleres. Når batteriet løber tør for strøm, så skal du opereres igen. Så skifter man den gamle pacemaker ud med en ny (men benytter de samme ledninger).

Du får udleveret et pacemakerkort, som du altid bør bære på dig.

En pacemaker kan ikke holde liv i hjertet for altid. Når hjertet en gang ad åre bliver træt og slidt, vil det ikke længere reagere på impulserne fra pacemakeren. Det vil sige, at hjertet holder op med at trække sig sammen, og man dør på samme måde som mennesker uden pacemaker.

 

Hvor lang tid holder min pacemaker?

Hvor lang tid holder min pacemaker eller ICD?

Det varierer meget, hvor lang tid batteriet i en pacemaker og ICD holder. Det afhænger blandt andet af, hvor meget du har behov for at bruge din pacemaker. Det vil sige, om den skal stimulere hele tiden eller blot overvåge, at der ikke kommer langsom puls.

For en ICD’s vedkommende kan batterikapaciteten falde, hvis der er givet mange stød på grund af for hurtig hjerterytme. I gennemsnit holder en pacemaker ca. 10 år og en ICD mellem 6-7 år. Der kan være stor forskel på de forskellige fabrikater. Producenterne arbejder på at lave batterier, der holder længere.

Hvornår er det tid til at udskifte min pacemaker eller ICD?

Ved kontroller af pacemakeren i ambulatoriet aflæser vi, hvor meget batteritid der er tilbage. Når der er cirka et halvt år tilbage, aftaler du tid til at få skiftet din pacemaker.
Stort set alle patienter med ICD’er er nu tilkoblet fjernovervågning med en hjemmemonitor. På denne måde kan hospitalet løbende kontrollere ICD’ens aktivitet.

 

Elektronik og din pacemaker/ICD

Hvordan skal du forholde dig til elektronik, når du har en pacemaker og/eller ICD?

Induktionskomfur
Din pacemaker bliver ikke påvirket, når du sætter dine gryder i kog på et induktionskomfur. Selv om en kogeplade med induktion indeholder et svagt magnetisk felt, forstyrrer det ikke din pacemaker. Teoretisk er der en mulighed for, at de tændte magneter kan påvirke pacemakerens funktion, men studier har vist, at det ikke er noget praktisk problem. Firmaerne bag induktionskomfuerne tager dog alle forbehold i brugsanvisningen, når de fx skriver: “Hvis du har fået indopereret en pacemaker, skal du holde din overkrop på en afstand af mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, mens de er tændt.” Der er ingen grund til at være ekstra opmærksom som pacemakerbærer, men generelt bør du dog holde din overkrop mere end 30 cm fra en gryde, der er i kog, hvad enten det er med induktion eller anden varmemetode.

Nøgle-løse startsystemer
Du kan trygt køre i bil med nøgle-løse startsystemer. Det udgør ingen risiko for pacemakerbærere. Ifølge nogle bilforhandlere kunne nøgleløse-systemer til biler udgøre en risiko for pacemakerbærere. Bilforhandlere mente, at antennesystemet i biler, der kan låses op og køres uden nøgle, udgjorde en risiko for personer, der har fået indopereret en pacemaker. De måtte eksempelvis ikke komme nærmere end 22 centimeter på systemets syv antenner, lød advarslen. Dansk Cardiologisk Selskabs Arbejdsgruppe for Arytmi og Pacemakerbehandling har undersøgt, hvorvidt de nøgleløse-systemer er farlige for pacemakerbærere. De konkluderer, at der ingen er risiko ved anvendelse at disse nøgleløse-systemer. Dette er bekræftet af pacemaker-producenterne, oplyser arbejdsgruppen.

Tablet (fx iPad)
Generelt bør patienter med en pacemaker/ICD passe på med meget kraftige magneter over deres pacemaker/ICD, men magneterne i en tablet er ikke særlige stærke og man skal være ualmindeligt uheldig for lade en tablet ligge lige præcis over ens ICD, mens den burde give et stød. Hvis en ICD eller pacemaker påvirkes af en magnet, vil det under alle omstændigheder kun være midlertidigt i den tid magneten er lige ovenpå ICD´en/pacemakeren.

Våbendetektorer i lufthavne

Våbendetektorerne er ufarlige for dig at gå igennem, men kan reagere på metallet i din pacemaker/ICD. Medbring derfor dit pacemaker/ICD-kort når du skal ud at flyve.

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte

STØT FORSKNINGEN I DAG