En ballonudvidelse fjerner en forsnævring eller en blodprop i kranspulsåren, så blodforsyningen til hjertet bliver bedre.

Illustrationer: Jakob Strandberg 

På fagsprog kaldes en ballonudvidelse for PCI (Perkutan Coronar Intervention). Ordene betyder, at lægen behandler (intervenerer) i kranspulsårerne (koronarkarrene) gennem et indstik i huden (perkutan).

Kranspulsaarernes forgreninger

Formålet med PCI er at fjerne eller formindske forsnævringer i kranspulsårerne, der giver nedsat blodforsyning til hjertet og dermed anfald af angina pectoris (hjertekrampe). Hvis forsnævringen er så svær, at kranspulsåren er helt lukket, så har du en blodprop i hjertet. PCI forbedrer altså blodforsyningen til hjertet. Indgrebet kan dog ikke fjerne den generelle åreforsnævring, der allerede er i kranspulsårerne.

En PCI starter altid med en forundersøgelse, – en KAG (røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer). Hvis der ved KAG’en, findes forsnævringer, som bør behandles med PCI, så kan behandlingen nogle steder foretages med det samme,  hvis hospitalet kan foretage begge procedurer.

En PCI er i princippet enkel: Et kort tyndt plastikrør føres ind i en pulsåre i håndleddet eller lysken på sammen måde som ved en KAG (link). Herigennem føres et tyndt kateter op til hjertet til dede forsnævrede kranspulsårer. En lille wire føres ud igennem røret og forbi forsnævringen. Herefter kan en ballon kan føres frem til forkalkningen. Ballonen fyldes med væske ved højt tryk og presser forsnævringen eller blodproppen til side, så blodet igen kan passere uhindret igennem blodåren. Ballonudvidelsen vil i de fleste tilfælde blive suppleret med indsættelse af en stent.

ballonudvid

En stent er et lille metalnet, der placeres inde i forsnævringen i blodåren for at holde den åben. Stenten er trykket sammen uden på en ballon og føres ind i det forsnævrede område. Når ballonen pustes op, udvider stenten sig, låses fast i position og understøtter kranspulsåren, så den holdes åben. Kranspulsårens størrelse og forsnævringens placering er nogle af de faktorer, der afgør, om man skal bruge en stent. Stenten bliver siddende efter indgrebet.

Under PCI’en kan der opstå smerter i brystet i forbindelse med, at ballonen er pustet op. Smerterne er ufarlige, de skyldes iltmangel og forsvinder, så snart ballonen tømmes igen. Hele ballonudvidelsen varer fra en ½ til 3 timer alt efter graden af sygdom. I mindre end én procent af tilfældene opstår der komplikationer, som bl.a. kan føre til en akut bypassoperation.

Efter en PCI, er der en lille risiko for, at kranspulsåren kan forsnævres igen på det samme sted. For at forebygge dette gør man flere ting tekniske ting i forbindelse med indgrebet. Fx er den stent, lægen bruger, behandlet med noget medicin, der forebygger, at stenten bliver forsnævret (medicinafgivende stent).

Den vigtigste forebyggelse er dog, at du skal tage flere forskellige slags blodfortyndende medicin. Det er ekstremt vigtigt at tage den blodfortyndende medicin for at forebygge, at kranspulsåren forsnævres igen. Og det er vigtigt ikke at holde pause med medicinen uden at tale med din læge først. Den blodfortyndende behandling skal fortsætte resten af dit liv. Hvis du skal have mere end én slags blodfortyndende medicin, så er det dog ofte, at du kan stoppe med den ene slags efter nogle måneder eller et år.

For langt de fleste er resultatet af en PCI godt, og smerterne i brystet forsvundet. PCI forebygger dog ikke, at der kan opstå nye forsnævringer i kranspulsårerne. Det er derfor rigtig vigtigt at forsøge at forebygge, at åreforsnævringen i kranspulsårerne udvikler sig mere, fx ved at holde op med at ryge, tage kolesterolsænkende medicin mv. Læs mere om dette i kapitlet om åreforsnævring.

Efter behandlingen er der forskellige retningslinjer, som er lidt forskellige, alt efter om du er undersøgt fra lysken eller fra håndleddet.

Hvis du er behandlet fra håndleddet

  • De første to døgn efter undersøgelsen skal du undgå at belaste armen. Du må maximalt løfte 2 kg.
  • Dyrk ikke sport eller hårdere fysisk arbejde de første 4 dage efter undersøgelsen.
  • Du må ikke køre bil samme døgn som undersøgelsen.
  • Afhængig af hvor hårdt fysisk arbejde du har, kan du typisk starte med at arbejde 2-4 dage efter undersøgelsen.
  • Du skal holde øje med indstiksstedet for at sikre, at der ikke kommer betændelse eller blødning.

Hvis du er undersøgt fra lysken

  • De første 4 dage skal du undgå tunge løft. Du må maximalt løfte 2-4 kg.
  • Dyrk ikke sport eller hårdere fysisk arbejde de første 4 dage efter undersøgelsen.
  • Du må ikke køre bil de første to døgn efter undersøgelsen.
  • Afhængig af hvor hårdt fysisk arbejde du har, kan du typisk starte med at arbejde 4 dage efter undersøgelsen.

Du skal holde øje med indstiksstedet for at sikre, at der ikke kommer betændelse eller blødning.

Du har krav på fysisk genoptræning efter PCI. Kontakt dit lokale hospital eller kommunen for at høre, hvilke tilbud de har. Hjerteforeningens rådgivningscentre har også motionshold.

Hvornår er det tid til at få en ny stent?

Stenten bliver siddende efter indgrebet. Den vokser ind i blodårevæggen og skal ikke skiftes ud. Men da stenten ikke forebygger nye forsnævringer i kranspulsårerne, kan det blive nødvendigt med en ny ballonudvidelse og stent.

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte

STØT FORSKNINGEN I DAG