Forside > > Sygdomme > Behandling > Kateterbaseret hjerteklapoperation

Kateterbaseret hjerteklapoperation

Hjerteklapoperation kan blive nødvendigt, hvis dine hjerteklapper er så forsnævrede eller utætte, at de skal skiftes.

Se en video af en stenklapbehandling via lysken:

I videoen kan du se kardiologer føre – ved hjælp af et kateter – en sammenfoldet kunstig hjerteklap op igennem lysken og hovedpulsåren til hjertet. Når den nye hjerteklap er på plads i den syge hjerteklap, foldes den ud via en ballon som pustes op inde i hjerteklappen.

Hvornår bruges behandlingsformen?

Kateterbaseret operation bruges primært, hvis risikoen for åben hjerteoperation er høj, eller du er for svagelig til at klare en operation.

Formålet med en kateterbaseret hjerteklapoperation er at fjerne de symptomer, du har på grund af din syge hjerteklap. Kateterbaseret behandling tilbydes udelukkende til aortastenose (forsnævret aortaklap) og mitralklapinsufficiens (utæt mitralklap). Aortaklappen sidder mellem hjertet og hovedpulsåren aorta. Mitralklappen sidder mellem venstre forkammer og venstre hjertekammer.

Kateterbaseret hjerteklapoperation er en forholdsvis ny behandling. Det tilbydes primært til patienter, hvor der er meget stor risiko forbundet med den normale behandling, som er åben hjertekirurgi. Ny forskning har vist, at kateteropererede har en ligeså god overlevelse som patienter opereret med åben hjerteoperation.

 

Kateterbaseret behandling af forsnævret aortaklap (aortastenose)

Kateterbaseret behandling foregår enten gennem en pulsåre i lysken eller gennem et lille snit igennem spidsen af hjertet via et indstik i siden af brystkassen. Princippet er det lidt ligesom ved en ballonudvidelse af kranspulsårerne: Et kateter føres op til den forsnævrede hjerteklap igennem pulsåren i lysken eller gennem spidsen af hjertet. For enden af kateteret sidder den nye hjerteklap fast på en stent (lille metalnet), som er foldet sammen omkring en ballon. Ballonen med stenten og den nye hjerteklap pustes op, og den gamle hjerteklap presses derved til side af den nye. Når ballonen pustes op, udvider stenten sig og låses fast i positionen.  Behandlingen kaldes også for stentklap behandling eller TAVI, hvilket betyder Transcatheter Aortic Valve Implantation.

Se en animation af en stent-operation via spidsen af hjertet her:

Kateterbaseret behandling af en utæt mitralklap (mitralinsufficiens)

Ved kateterbaseret behandling af mitralinsufficiens fører man et kateter op til hjertet igennem en blodåre. Behandlingsprincippet hedder MitraClip, hvilket er navnet på den clips, man bruger. Ved mitralinsufficiens er hjerteklappen utæt. Dvs. at der løber blod den forkerte vej. Hvis man kan stoppe det hul, hvor igennem blodet løber den forkerte vej, så kan man fjerne mange af symptomerne. Med MitraClip sætter man en klips på begge dele af mitralklappen, så hullet og dermed utætheden bliver mindre.  

Efter operationen

Efter begge typer operation vil du normalt være indlagt i 2-5 dage. Indlæggelsen kan blive forlænget, hvis der støder komplikationer til.

Komplikationerne kan være:

  • infektioner
  • blødning
  • rytmeforstyrrelser i hjertet og behov for pacemaker (cirka for 10% af patienterne)
  • blodprop i hjertet eller hjernen
  • utæthed af den nye hjerteklap

 

Alle hjerteklapopererede har ret til at blive henvist til fysisk genoptræning efter udskrivelsen. Den vil typisk først starte nogle uger til måneder efter operationen, så man er sikker på at sårene er helet. Hjerteforeningens rådgivningscentre har også motionshold.

Efter hjerteklapoperation vil du typisk skulle til kontrol på det sygehus, der har opereret dig eller på det sygehus, der har henvist dig til operationen.  Kontrollen er livslang.

 

Hvor lang tid holder en kateterbaseret hjerteklapoperation?

Kateterbaserede aortaklapper indsættes hos ældre patienter, som enten ikke kan tilbydes regelret kirurgi eller har høj risiko ved eventuel kirurgi. Vi har kun fulgt patienter med disse klapper i lige over 10 år indtil videre, men forventer, at de oftest vil holde resten af patientens liv.

 

Hvornår ved jeg, at det er tid til at få min hjerteklap skiftet?

Såfremt en kateterbaseret hjerteklap bliver slidt, vil den oftest være forsnævret eller utæt. Det kan give symptomer i form af åndenød, brystsmerter eller tilfælde med hurtig hjerterytme. Det er yderst vigtigt at kontakte lægen når disse symptomer opstår, da forskning har vist at dette tidspunkt i forløbet er altafgørende for at få en god og holdbar behandling.