Røde gærris

Røde gærris er fermenteret med skimmelsvampen Monascus purpureus, der er dyrket på hvide polerede ris.

Røde ris indeholder små mængder af såkaldte monacoliner, herunder monacolin K, som er et naturligt forekommende statin-lignende stoffer.

Tidligere har stoffet været videreudviklet og markedsført som det første statin: Lovastatin.

Røde gærris kaldes også Red Yeast Rice (RYR).

Typisk anvendelse

 • Til forebyggelse af forhøjet kolesterol.
 • Til behandling af forhøjet kolesterol.
 • Røde gærris har i Kina været anvendt til at konservere mad og til at farve mad, bl.a. den røde pekingand.

Forskningen viser

 • Røde gærris indeholder naturlige statiner. Statiner mindsker kolesterolproduktionen og sænker kolesterolindholdet i blodet.
 • En række studier har vist positive effekter på hhv. total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerider.
 • Der foreligger næsten ingen dokumentation for, at røde gærris kan reducere udviklingen af kardiovaskulære hændelser.

Sådan virker røde gærris

 • Røde gærris hæmmer enzymet HMG-CoA reduktasen og dermed produktionen af kolesterol i kroppen.
 • Røde gærris indeholder også andre aktive plantestoffer som isoflavoner og phytosteroler. Disse stoffer er med til at hindre optagelsen af kolesterol fra tarmen og stimulerer udskillelsen af kolesterol gennem galde.

Dosis

 • Dosis i håndkøb er på 3 mg, hvilken svarer til anbefaling for sikker dosis fra Fødevarestyrelsen
 • I samråd med din læge kan en behandlingsplan op til 10 mg anvendes som supplement til statinbehandling. 10 mg Monacolin K fra røde gærris svarer til 20 mg Lovastatin.
 • Kosttilskud og naturlægemidler med røde gærris findes i mange forskellige doser i Danmark, og indholdet af Monacolin K varierer meget fra det ene produkt til det andet. I produktet er der ofte tilsat andre tilskud som Q10, olivenolie, berberis osv.

Bivirkninger

 • Behandling med røde gærris kan medføre samme bivirkninger som ved lægeordineret behandling med statiner, dvs. eventuelt forstyrrelser i mave og tarm og muskelsmerter.
 • Behandling med kombinationen statiner og røde gærris er ikke undersøgt, og man kender derfor ikke eventuelle bivirkninger.
 • Røde gærris indeholder flere aktive stoffer, herunder citrinin. Citrinin er et giftstof, der kan give nyreskader. Studier har dog ikke vist højere risiko for nyreskader ved brug af røde gærris end ved brug af almindelige statiner.

Interaktioner med lægemidler

Større mængder grapefrugtjuice kan måske øge virkningen af røde gærris ligesom ved lægeordineret medicinsk behandling med statiner.

Bør ikke anvendes ved

 • Ingen kendte
 • Man kender ikke sikkerheden ved regelmæssigt indtag over længere tid.

Anbefalinger

Røde gærris kan overvejes som kosttilskud til udvalgte hjerte-kar-patienter med forhøjet kolesterol (hyperkolesterolæmi), som supplement til eksisterende statinbehandling eller hvor patienten ikke tolererer høj-dosis statinbehandling. Det skal ske efter en grundig vurdering og altid efter samråd med lægen.

Kosttilskud med røde gær ris må aldrig erstatte den medicinske behandling.