Hjerteforeningens forskningsadministration vurderer alle indkomne projektidéer på basis af faste kriterier baseret på kravene og rammerne nævnt ifm. indkaldelsen af idéer. Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil du modtage en invitation til at indsende en fuld ansøgning.

Den fulde ansøgning bliver først vurderet af internationale bedømmere specialiseret inden for forskningsprojektets emne og/eller metoder. Som et supplement til den videnskabelige vurdering bliver din ansøgning samtidigt vurderet af Hjerteforeningens Brugerudvalg for forskningsstøtte. Brugerudvalget bidrager til at sikre, at den forskning Hjerteforeningen støtter kan skabe betydelig værdi for brugerne. Derefter vil din ansøgning, med udgangspunkt i vurderingerne fra de internationale bedømmere og brugerudvalget for forskningsstøtte, blive bedømt af Hjerteforeningens forskningsudvalg. Forskningsudvalget udvælger de forskningsprojekter, som indstilles til støtte. Efterfølgende er det Hjerteforeningens bestyrelse (eller Børnehjertefondens bestyrelse for ansøgninger fra Børnehjertefonden), der godkender de udvalgte projekter.

International bedømmelse

Brugerudvalgets bedømmelse

Forskningsudvalgets bedømmelse