GIV LIV

Author: Sussi Boberg Bæch

Author: Sussi Boberg Bæch

 • Hurtig behandling gavner risikopatienter med lille blodprop

  Non-STEMI patienter med en GRACE score på over 140 har lavere risiko for efterfølgende at dø, få en ny blodprop eller blive indlagt med hjertesvigt eller angina pectoris, hvis de behandles hurtigt.

 • Fysisk træning kan forebygge hjertesvigt, men start i tide

  Regelmæssig fysisk træning med en blanding af middel og høj intensitet kan forebygge hjertesvigt med en bevaret pumpefunktion hos midaldrende.

 • Hjerteforeningens Sundhedskonference

  Sundhedskonference 2018 havde fokus på svære følelser, sårbare patienter og slut med forbudt – læs hvad tre af deltagerne fik ud af konferencen sidste år, og hvad temaerne er i 2019.

 • Endokarditis kan med fordel behandles med tabletter

  Tabletbehandling med antibiotika til hjerteklapinfektion er ligeså godt som intravenøs behandling og reducerer indlæggelsestiden.

 • Få opdateret din viden om tarmbakterier og åreforkalkning

  Inflammation, smørsyre og genetisk sårbarhed er nøgleord, når vi snakker tarmbakteriers betydning for udviklingen af åreforkalkning. En af verdens førende forskere i tarmbakterier giver en status på emnet.

 • Ingen gavnlig effekt af plantebaseret omega-3 på blodprop i hjernen

  Indtag af den plantebaserede omega-3 fedtsyre alfa-linolensyre havde ingen gavnlig effekt på risikoen for udvikling af blodprop i hjernen.

 • Hjerteforeningen sætter fokus på unge med medfødt hjertesygdom

  En undersøgelse skal klarlægge hvordan unge mellem 16 og 25 år med medfødt hjertesygdom oplever overgangen fra børnekardiologi til voksenkardiologi, og om de unge får den nødvendige støtte.

 • Den svære samtale er ikke svær

  Eksistentielle emner som døden og meningen med livet kan fylde meget for alvorligt syge patienter. Her har den sundhedsprofessionelle et ansvar for at invitere til en samtale, mener Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst gennem 15 år på Rigshospitalet.

 • Bliv bedre til at spørge ind til det psykiske velbefindende

  Et nyt kursus skal styrke sundheds-professionelles kompetencer i samtalen med patient eller borger med en kronisk sygdom. Kurset bliver udbudt fra december 2018 på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

 • Flere kortuddannede vælger hjerterehabiliteringen fra

  Mange hjertepatienter vælger hjerterehabiliteringen fra, men en social ulighed betyder, at det i højere grad gælder de kort-uddannede. Ph.d. Maria Pedersen forklarer om de største barrierer for at deltage.