GIV LIV

Author: Sussi Boberg Bæch

 • Overvægt øger risiko for tilbagefald af atrieflimren efter ablation

  Et større registerstudie viser, at overvægt øger risikoen for tilbagefald af atrieflimren efter den kateterbaserede behandling ablation. Den øgede risiko er ikke stor nok til, at behandlingen frarådes til personer med overvægt.

 • Fast opfølgning efter lungeemboli udbredes til hele landet

  Et struktureret nationalt opfølgningstilbud efter lungeemboli er blevet taget godt imod af både patienter og fagpersoner ved afprøvning i en pilottest. Opfølgningstilbuddet skal nu udbredes til hele landet.

 • ”Vi skal genteste flere yngre i lipidklinikkerne”

  Flere skal opspores med familiær hyperkolesterolæmi. Et nationalt ph.d. projekt ved Aalborg Universitet undersøger blandt andet hvor stor en andel af de henviste på landets lipidklinikker, der bliver diagnosticeret på baggrund af henholdsvis kliniske kriterier og gentest.

 • Hverdagen er særlig svær for yngre hjertestopoverlevere

  Kognitive og følelsesmæssige vanskeligheder gør det svært for især yngre med familie og et travlt job at vende tilbage til hverdagslivet efter et hjertestop, viser en ph.d. afhandling. Screening for kognitive og følelsesmæssige vanskeligheder under indlæggelsen kan give en god indikation på hvilke patienter, der senere hen vil opleve vanskeligheder.

 • En polypille ser ud til at være en rigtig god idé

  Et studie med 2500 deltagere med hjerte-kar-sygdom viser gode effekter af en pille, der indeholder tre slags hjertemedicin, sammenlignet med sædvanlig behandling. 

 • Blodtryksænkende medicin: Morgen eller aften er lige godt

  Et stort britisk studie viser, at det ikke har betydning for en forebyggende kardiovaskulær effekt eller bivirkningsprofil, om patienterne tager deres blodtryksænkende medicin om morgenen eller om aftenen.  

 • Markant mindre risiko for at dø efter blodprop i hjertet.

  Nye opdaterede data viser, at risikoen for at dø efter at have overlevet en blodprop i hjertet er væsentlig mindre end tidligere antaget, og risikoen for hjertesvigt og blødning er lav.

 • Rehabilitering til klapopererede kan reducere genindlæggelser

  Antallet af genindlæggelser kan reduceres indenfor det første år efter en klapoperation ved at tilbyde patienterne et rehabiliteringsforløb.

 • Rehabilitering skal ses som en samarbejdsproces

  Ny hvidbog i rehabilitering skal danne grundlag for at udvikle rehabiliteringspraksis i Danmark. En af forfatterne håber, at fagprofessionelle vil tage anbefalingerne om rehabiliteringspraksis til sig.

 • Hvorfor falder borgere fra i kommunal hjerterehabilitering?

  Selv at ville klare træningen eller at få logistikken til at gå op med arbejde, familie og rehabilitering, er blot nogle eksempler på årsager til frafald i hjerterehabilitering.