GIV LIV

Arkiv juli 2018

  • Flere kortuddannede vælger hjerterehabiliteringen fra

    Mange hjertepatienter vælger hjerterehabiliteringen fra, men en social ulighed betyder, at det i højere grad gælder de kort-uddannede. Ph.d. Maria Pedersen forklarer om de største barrierer for at deltage.

  • Infektion i hjertet efter device-operationer kan forebygges bedre

    Antallet af hjertepatienter med infektion i deres pacemaker- eller ICD-system er i vækst. Stigningen skyldes formentlig, at flere tilbydes en devicebehandling, og at behandlingerne i dag også tilbydes mere syge hjertepatienter.