GIV LIV

Bliv patientstøtte

Bliv en del af Hjerteforeningens frivillige patientstøttekorps

Hjerteforeningen har et korps af frivillige patientstøtter, som alle har en hjertesygdom, de lever med. De stiller sig til rådighed med telefoniske samtaler. Derudover er de også fysisk tilstede på mange af landets Hjerteafdelinger, hvor de holder samtaler med indlagte patienter.

 

Som frivillig patientstøtte tilbyder du:

 

  • En telefonisk samtale, hvor patienter kan tale om alt det, der er svært, når man bliver ramt af en hjertesygdom.
  • Du skal lytte og stille spørgsmål. Du skal også have lyst til at besvare spørgsmål omkring dit forløb, hvis det efterspørges.
  • Du viser, at der er håb forude, for du har været der, hvor patienten er, og har derfor erfaringen med at komme videre i livet.
  • Du kan fortælle om hjerterehabiliteringen – hvad du oplevede, var vigtigt, og hvad det selv har gjort af positive forandringer i dit liv.
  • Du har kendskab til kommunens tilbud, lokale tilbud og netværk målrettet hjertepatienter.
  • Du taler også med de pårørende og kan give dem forståelse og støtte. En gruppe som ofte er overset i sundhedsvæsenet.

Hvad kræver det at blive patientstøtte:

For at blive patientstøtte, skal du til en samtale med en af Hjerteforeningens regionale konsulenter.

 

Derudover skal du:

  • Deltage på et obligatorisk basiskursus af en dags varighed.
  • På introduktion på det hospital, som du hører til.
  • Du skal minimum kunne binde dig for 2 vagter om måneden.
  • Deltage i Hjerteforeningens erfaringsudvekslingsmøder.

 

Du skal være kommet godt videre i forhold til coping af din egen sygdom og med afstand til din egen sygdom. Som hovedregel skal der være gået cirka to år fra din sygdomsdebut.

 

Du skal være empatisk, kunne lytte og have situationsfornemmelse. Endvidere skal du have lyst til at bruge dine personlige og praktiske erfaringer i samtalen med nydiagnosticerede patienter, hvis de efterspørges.

Læs mere

Hvis du er interesseret i at blive patientstøtte kan du læse mere om Hjerteforeningens forventninger til rollen som patientstøtte her:

Frivillignet

Læs mere om Hjerteforeningens frivillige aktiviteter på vores frivillignet.

Læs her hvad det betyder at være patientstøtte

Læs mere

Hvis du er interesseret i at blive patientstøtte, kan du læse mere om Hjerteforeningens forventninger til rollen som patientstøtte her:

Frivillignet

Læs mere om Hjerteforeningens frivillige aktiviteter på vores frivillignet.