Hvad er hjertekarrehabilitering?

Hjertekarrehabilitering er betegnelsen for et sammenhængende patientforløb, der følger efter den akutte indlæggelse og behandling for hjertekarsygdom. Formålet med hjertekarrehabilitering er:

 • At identificere risikofaktorer (f.eks. rygning, kost, motion, blodtryk), så livsstilsændringer og medicinsk behandling kan forebygge videre udvikling af sygdom
 • At motivere patienten til en sund livsstil
 • At fastholde og om muligt forbedre det fysiske, psykosociale og erhvervsmæssige funktionsniveau

 

Hjertekarrehabilitering opdeles i tre faser

 • Den akutte fase med indlæggelse og behandling på sygehus, hvor du får information om risikofaktorer og det videre forløb planlægges. Lægen skriver ved udskrivelsen en henvisning til din kommune vedrørende hjerterehabilitering.
 • Det intensive rehabiliteringsforløb på 8 til 12 uger i perioden efter udskrivelsen. Målet er, at du kan genoptage dit arbejde og klare dig selv i hverdagen. Hjerterehabiliteringen varetages af enten sygehuset, kommunen eller din praktiserende læge.
 • Opfølgning og fastholdelse af behandlingen varetages af din praktiserende læge, patientforeninger og frivillige organisationer.

Rehabiliteringensforløbets indhold

 • Samtaler med hjertelæge eller hjertesygeplejerske om behandling, medicin og genoptræning
 • Kontrol og justering af medicin
 • Patientuddannelse, f.eks. undervisning i hjertets og kranspulsårernes sygdomme
 • Kostvejledning
 • Rygestopvejledning
 • Genoptræning hos fysioterapeut
 • Motionstilbud i fællesskab eller alene
 • Psykosocial støtte
 • Evt. samtaler med psykolog
 • Evt. samtaler med socialrådgiver om ændret livssituation