GIV LIV

Rehabilitering

  • Gode råd til efterbehandling

    Under din indlæggelse Allerede under indlæggelsen er det en god idé at tale med lægen og sygeplejersken om det videre forløb. Det er desuden en god ide at spørge om: Hvor du henvender dig for at starte din genoptræningsplan og rehabiliteringsforløb Få et navn på den kontaktperson, som er tovholder på dit rehabiliteringsforløb enten på… Læs mere »

  • Hvorfor rehabilitering?

    Hvorfor deltage i et rehabiliteringsforløb? Sundhedsstyrelsen oplyser blandt andet: Hjerterehabilitering medfører en reduktion i dødsfald og behovet for fornyet behandling Undervisning af hjertepatienter om deres sygdom og muligheder for at påvirke forløbet af sygdommen betyder, at risikoen for at dø bliver nedsat Kortvarig støtte og rådgivning har en positiv effekt på rygestop hos hjertepatienter, og… Læs mere »

  • Overblik over rehabilitering

    Hvad er hjertekarrehabilitering? Hjertekarrehabilitering er betegnelsen for et sammenhængende patientforløb, der følger efter den akutte indlæggelse og behandling for hjertekarsygdom. Formålet med hjertekarrehabilitering er: At identificere risikofaktorer (f.eks. rygning, kost, motion, blodtryk), så livsstilsændringer og medicinsk behandling kan forebygge videre udvikling af sygdom At motivere patienten til en sund livsstil At fastholde og om muligt… Læs mere »