Vær opmærksom på, at betegnelserne for de forskellige patientrettigheder på sundhedsområdet ofte bruges forskelligt og blandes sammen af både journalister, politikere, sundhedspersoner og andre, som anvender udtrykkene.

 

Her følger en gennemgang af, hvad de forskellige populærudtryk og forkortelser dækker:

”Almindeligt frit sygehusvalg”
Begrebet dækker over lovgivningen, som giver danske patienter ret til frit at vælge imellem de offentlige danske hospitaler og samarbejdssygehuse, hvis man er henvist til hospitalsbehandling.

”Udvidet frit sygehusvalg”
Begrebet dækker over lovgivningen vedrørende retten til at vælge et privat behandlingstilbud betalt af det offentlige, hvis ventetiden i bopælsregionen er mere end en/to måneder. Det er forkert, når også ”ventetidsgaranti” bliver brugt om denne ret.

”Samarbejdssygehus”
Regionerne har ifølge sygehusloven mulighed for at indgå samarbejde med andre regioners hospitaler og private hospitaler og klinikker om at udføre sygehusopgaver for regionens patienter.

”Aftalesygehus”
Danske Regioner har lavet aftaler med en række private udbydere af sundhedsydelser med henblik på henvisning af offentlige patienter efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.
En privat udbyder betegnes populært som ”aftalesygehus”.

”Ventetidsgarantien”
Dette ord bruges ikke officielt som forkortelse for en patientrettighed, men det sker ofte fejlagtigt om retten til udvidet frit sygehusvalg.

”Behandlingsgarantien”
Ordet dækker over den rettighed, som følger af lovgivningen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Det bruges ofte fejlagtigt til at beskrive retten til udvidet
frit sygehusvalg.

“Udredningsret”
Betegner retten til at modtage udredning inden en måned fra henvisningen er modtaget af sygehuset.

Forkortelser
SST: Sundhedsstyrelsen
POB: Patientombuddet
PE: Patienterstatningen
LMS: Lægemiddelstyrelsen – er nu lagt ind under Sundhedsstyrelsen. Forkortelsen bruges derfor ikke længere.
SUM: Sundhedsministeriet