Hvis du oplever, at du ikke har et godt samarbejde eller kommunikation med din praktiserende læge, eller at der er andre forhold, som du ikke er tilfreds med, kan du skifte læge.

Du kan frit vælge en læge, der:

  • Har åben for tilgang, og
  • Ligger under 15 km fra din bopæl. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen fem km.

Hvis du ønsker en læge, der har konsultation længere væk fra din bopæl, vil du ikke have ret til sygebesøg fra lægen.

Det er gratis at skifte læge, hvis:

  • Du skifter læge i forbindelse med en flytning
  • Din nuværende læge lukker sin praksis.

I andre tilfælde koster det et gebyr.

Hvordan skifter jeg læge?
Du kan skifte læge ved at meddele det til din kommune via den digitale løsning på kommunens hjemmeside eller på www.borger.dk.

Har du ikke mulighed for at betjene dig selv elektronisk, kan du få hjælp ved at henvende dig i borgerservice eller på biblioteket.

Børn
Børn under 15 år er tilmeldt den læge, som deres forældre har valgt.

Hvis forældrene bor sammen, men har hver sin læge, beslutter forældrene, hvilken af de to læger, barnet skal have.

Hvis forældrene ikke bor sammen, har barnet automatisk den samme læge, som den forælder, hvor barnet er bopælsregisteret.

Børn mellem 0-15 år er dog selvstændigt sygeforsikret og kan derfor med forældremyndighedsindehaveren/
værgens samtykke vælge en anden læge end forældrenes.

Børn og unge mellem 15-18 år kan selv vælge læge uden samtykke fra forældrene. Det kræver et Nem-Id og er gratis i den måned og måneden efter, barnet fylder 15 år.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, kapitel 15
  • Bekendtgørelse nr. 966 af 29. august 2014 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.