Udviklingen af sundhedsteknologien har gjort det muligt at holde patienter i live meget længe – også i situationer, hvor døden ikke kan undgås inden for kort tid, eller hvor der ikke er håb om bedring i en situation, hvor patienten ligger hjælpeløs hen og varigt vil være ude af stand til at klare sig selv.

Lovgivningen giver mulighed for at underskrive et livstestamente, så beslutninger om behandlingen følger patientens ønsker. Livstestamentet sikrer, at den fortsatte behandling er i tråd med patientens ønske, og at de pårørende eventuelt bliver fritaget for en svær beslutning i en situation, der er påvirket af følelser.

Så længe patienten er ved bevidsthed og selv kan fremsætte sine ønsker om den videre behandling, er det de ønsker, der skal respekteres.

Ved at underskrive et livstestamente sikrer man, at lægerne kender og kan følge patientens ønske om behandling i de situationer, som er omfattet af Livstestamentet, og hvor patienten ikke længere selv kan give sin mening til kende.

Patientens pårørende kan ikke træffe beslutninger imod patientens ønske i livstestamentet.

Livstestamentes indhold
I livstestamentet kan man sige nej til fortsat behandling, hvis man er uafvendeligt døende, og behandlingen kun kan forlænge livet i en kortere periode – her snakker vi dage til uger. Lægen er forpligtet til at følge patientens ønske og skal ophøre med al behandling, undtagen lindrende behandling, for eksempel smertedækning.

Man kan også sige nej til livsforlængende behandling i en situation, hvor man ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring. I denne situation er patientens ønske i Livstestamentet vejledende for lægen. Det vil sige, at lægen skal medtage patientens ønsker i sin vurdering af behandlingsindsatsen, men er ikke endegyldigt bundet af patientens tilkendegivelse.

Et livstestamente er ikke det samme som aktiv dødshjælp
I livstestamentet skriver man ikke under på, at man ønsker døden aktivt fremskyndet. Aktiv dødshjælp er ikke lovlig i Danmark.

Hvordan opretter jeg et livstestamente?
Det er nemt at oprette et livstestamente. Du skal blot sætte kryds i en livstestamenteformular og underskrive den. Formularen kan enten udfyldes i papirform eller elektronisk via www.sundhed.dk.

Du kan også få udleveret formularen og få hjælp til at udfylde den hos en patientvejleder. Formularen på dit lokale apotek, din praktiserende læge, sygehuse, biblioteker mv.

Det koster 50 kr. at oprette et livstestamente.

Hvordan tilbagekalder jeg et livstestamente?
Du kan tilbagekalde listestamentet øjeblikkeligt i en konkret behandlingssituation, mundtligt over for den læge, der behandler dig.

Hvis du skulle fortryde uden at være i en behandlingssituation, kan testamentet tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til registret eller elektronisk via hjemmesiden www.sundhed.dk.

Livstestamenteregistret ligger på Rigshospitalet og kan kontaktes via hovednummeret 3545 3545.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedslovens §§ 26 og 27
  • Bekendtgørelse nr. 240 om livstestamenter af 20. marts 2007
  • Bekendtgørelse om lægers forpligtelser i forbindelse med livstestamenter m.v. nr. 322 af 3. april 2012.