Hvis du har mistanke om, at du er syg, har du ret til at blive undersøgt og modtage behandling, hvis lægen finder grundlag for det. Det er lægens vurdering, hvilken behandling du skal have. Du kan ikke selv kræve en bestemt behandling, men du skal have mulighed for at være medbestemmende, i det omfang det er muligt.

Du har altid krav på at blive informeret om dit sygdomsforløb, herunder blandt andet om behandlingsmuligheder, det forventede resultat samt mulige komplikationer og bivirkninger, se nærmere under afsnittet ”Information og samtykke”.

For at blive behandlet på et hospital skal du henvises fra en praktiserende læge eller speciallæge. Din egen læge kan også vurdere, at du i første omgang skal henvises til en speciallæge. Konsultation hos en speciallæge kræver en henvisning med undtagelse af følgende speciallæger/sundhedsprofessionelle, hvor du frit kan henvende dig uden at have en forudgående henvisning:

 • Øre-, næse- og halslæge
 • Øjenlæge
 • Tandlæge
 • Tandplejer

“Second opinion”
Er du usikker på, om der er alternativer til den foreslåede behandling, kan du drøfte dem med den behandlingsansvarlige læge. Lægen har pligt til også at informere dig om andre muligheder for behandlng, der er lægefagligt forsvarlige, end dem, der er foreslået – hvis der findes andre måder at behandle på (sundhedsloven § 16 stk. 4).

Er du usikker på, om lægens vurdering er korrekt, eller om der kunne være andre behandlingsforslag, kan du tale med lægen om at blive henvist til en anden læge med speciale inden for området (second opinion).

Det er ikke en lovfæstet patientret at blive henvist til en ‘second opinion’. Derfor vil det være op til lægen, om han skønner, at en henvisning er relevant.

Hvis du er i behandling hos egen læge, og jeres kommunikation omkring dine behandlingsmuligheder er dårlig, har du mulighed for at vælge en anden praktiserende læge mod et gebyr. Læs eventuelt afsnittet ”Skift af egen læge”

Information om tilbud
Senest otte hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen fra din læge, skal du have oplysninger om:

 • Dato og sted for undersøgelse eller behandling.
 • Om man kan tilbyde dig udredning eller behandling inden for 30 dage fra henvisningen er modtaget.
 • At du har ret til at vælge et privat undersøgelses- eller behandlingssted, hvis man ikke kan tilbyde dig undersøgelse eller behandling inden for 30 dage på et af regionens sygehuse eller et samarbejdssygehus (udvidet frit sygehusvalg).
 • At du har ret til at vælge et andet offentligt hospital i landet (almindeligt frit sygehusvalg).
 • Ventetiden på de andre sygehusafdelinger i landet samt eventuelle privathospitaler eller klinikker, som foretager undersøgelsen/behandlingen.
 • At afdelingen kan være behjælpelig med at henvise dig til et andet sygehus, hvis du ønsker det.
 • At du kan henvende dig og få oplyst det antal behandlinger, som afdelingen foretager.

Hvis sygehuset allerede, når det modtager lægehenvisningen, er klar over, at det ikke kan tilbyde dig en undersøgelse eller behandling inden for 30 dage, skal sygehuset allerede på det tidspunkt tilbyde at henvise dig videre til et andet offentligt sygehus eller et aftalesygehus. Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af tilbuddet.

Tilbuddet kan vælges helt eller delvist – se nærmere under “Frit sygehusvalg” og “Udvidet frit sygehusvalg”.

Klageadgang
Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ikke får disse oplysninger fra
hospitalet inden for otte hverdage, se www.stps.dk