GIV LIV

Behandling

Illustrationer: Benedikte Cæcilie H. Hansen

 

 • Behandlingsgarantien – maksimale ventetider

  Hvis du lider af en livstruende hjertesygdom, gælder der særlige regler for, hvor lang ventetiden må være på undersøgelse og behandling

 • Frit sygehusvalg

  Når lægen har vurderet, at du har behov for behandling på et sygehus, kan du selv vælge, hvilket offentligt sygehus eller samarbejdssygehus, som du vil behandles på

 • Information fra sygehuset

  Du skal modtage et brev fra din afdeling senest otte hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen fra din læge

 • Planlagt behandling i udlandet

  I langt de fleste tilfælde kan du blive behandlet for din sygdom i den region, du bor i. Men i nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at tage til udlandet

 • Rehabilitering

  Hvis man som følge af sygdom eller ulykke har mistet en funktionsevne eller fået et forringet funktionsniveau, skal man tilbydes rehabilitering

 • Ret til hurtig udredning

  Når du er henvist til nærmere undersøgelse (udredning) på et sygehus, har du krav på at være færdigundersøgt og eventuelt få en diagnose inden 30 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen

 • Udvidet frit sygehusvalg

  Er du blevet færdigudredt og venter på behandling, eller er du henvist direkte fra en speciallæge til sygehusbehandling, og skal du vente mere end 30 dage på behandling, bliver dine muligheder for at vælge behandlingssted udvidet til også at omfatte private aftalesygehuse

 • Valg af behandling

  Du har altid krav på at blive informeret om dit sygdomsforløb