En kiropraktor beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smerter og nedsat funktion i muskler og skelet.

Skal jeg have henvisning til kiropraktor?
Du kan henvende dig direkte til en kiropraktor uden en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Du skal betale regningen for konsultationen selv, men hvis kiropraktoren har tilsluttet sig overenskomst med sygesikringen, kan du få tilskud.

Tilskud
Regionen yder tilskud til behandlingen, hvis klinikken har overenskomst med sygesikringen, uafhængigt af om du er henvist fra egen læge eller ej. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen på klinikken, og du betaler den resterende del af beløbet direkte til kiropraktoren.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddets størrelse er afhængig af flere faktorer – for eksempel hvilken behandling du skal have, antallet af behandlinger, og om du er kroniker eller ikke-kroniker. Hvis du ønsker oplysninger om tilskuddets størrelse, kan du spørge hos kiropraktoren, som også skal informere dig om, hvorvidt klinikken har overenskomst med sygesikringen.

Husk at..
Kiropraktorer er forpligtede til at føre journal, som du kan bede om aktindsigt i, ligesom kiropraktoren også er forpligtet til at give dig den nødvendige information om din sygdom, om undersøgelser, behandlinger, etc., samt om den eventuelle risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandlingen.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedslovens § 66
  • Bekendtgørelse nr. 1141 om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren af 29. september 2010.